ریشه یابی عوامل بروز ادعا از طرف پیمانکار از منظر کارفرما و مشاور با روش تحلیل مضامین

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 46

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CENAF02_005

تاریخ نمایه سازی: 20 فروردین 1403

Abstract:

با توجه به اهمیت موضوع ادعا در پروژه های ساخت و اختلافات و تبعات ناشی از آنها که اثرات مخربی برای به سرانجام رسیدن پروژه ها به همراه دارند لزوم شناسایی دلایل عمده ادعا توسط پیمانکار و راه های شناسایی و مرتفع نمودن دلایل بروز آن توسط مشاور و کارفرما احساس گردید، به منظور رسیدن به اهداف پروژه، مشاور و کارفرمای پروژه می بایست بتواند عوامل بروز دعاوی را شناسایی تا با بکارگیری تمهیدات و استراتژی های مناسب در زمان عقد قرارداد یا در حین پروژه از بروز ادعا و به تبع آن نزاع و اختلاف جلوگیری کند. لذا پژوهش حاضر با هدف ریشه یابی عوامل بروز ادعا از طرف پیمانکار از منظر کارفرما و مشاور با روش تحلیل مضامین با استفاده از مصاحبه نیم ساختار یافته با نخبگان و روش نمونه گیری هدفمند از یک سری افراد مطلع و خاص در زمینه مدیریت پروژه، پروژه های ساخت و ساز و صاحب نظران مدیریت ادعا به این نتیجه رسید که عوامل بروز ادعا از طرف پیمانکار در پنج گروه کلی قرار می گیرد، که شامل ادعاهای مربوط به شرایط کار، ادعاهای ناشی از عوامل بیرونی، ادعاهای زمانی، ادعاهای ناشی از تغییر خواسته های کارفرما و ادعاهای هزینه ای هستند.

Authors

ندا شهبازی بهلولی

کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت ، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران