بررسی موانع سد راه و علل عدم توسعه رویکرد مدل سازی اطلاعات ساخت در مدیریت پروژه های ساختمانی کشور ایران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 22

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CENAF02_010

تاریخ نمایه سازی: 20 فروردین 1403

Abstract:

این پژوهش به بررسی موانع سد راه و علل عدم توسعه رویکرد مدل سازی اطلاعات ساخت (BIM) در مدیریت پروژه های ساختمانی کشور ایران می پردازد. هدف اصلی این تحقیق به منظور شناسایی و پیداکردن راهکارهایی برای حل مسائل و بهبود فعلیت های موجود در این رویکرد، کاربردی - توسعه است. در این پژوهش، روش تحقیق مورداستفاده مرور نظام مند است. با استفاده از اطلاعات موجود در مقالات علمی، کتاب ها، گزارش ها و سایر منابع مرتبط، ارزیابی و تجزیه وتحلیل مستندات موردنیاز برای بررسی موانع و علل عدم توسعه BIM در مدیریت پروژه های ساختمانی صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در کشور ایران، موانع متعددی وجود دارد که سد راه توسعه رویکرد BIM در مدیریت پروژه های ساختمانی را ایجاد می کنند. عواملی مانند نداشتن آگاهی کافی در مورد BIM، کمبود منابع مالی و انسانی، نقص در زیرساخت های فنی و فرهنگی، و همچنین مشکلات قانونی و تنظیمی از جمله این موانع هستند. بر اساس نتایج تحقیق، توصیه های عمده ای به منظور توسعه رویکرد BIM در مدیریت پروژه های ساختمانی در کشور ایران ارائه می شود. این توصیه ها شامل توجیه و آموزش نقش و اهمیت BIM، تسهیل در دسترسی به منابع مالی و انسانی، توسعه زیرساخت های فنی و فرهنگی، و بهبود مقررات و قوانین مربوط به استفاده از BIM در صنعت ساختمان است.

Keywords:

عدم توسعه , مدل سازی اطلاعات ساخت (BIM) , مدیریت پروژه های ساختمانی کشور ایران

Authors

محمد احسانی اسماعیل بیگی ماهانی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور کرج ایران

علی قربانی

استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور، کرج، ایران