بررسی تاثیر حضور ناظر مقیم بر افزایش کیفیت ساخت و ساز در ساختمان های متداول مسکونی سطح شهر مشهد

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 36

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CENAF02_037

تاریخ نمایه سازی: 20 فروردین 1403

Abstract:

بشر براساس نیاز فطری به امنیت و آسایش بخش عمده ای از وقت خود را زیر سقف یک واحد مسکونی سپری می کند و علاوه برآن بیش از نیمی از زمان باقیمانده خود را در تکاپو و تلاش برای کسب درآمد در چارچوب یک ساختمان قرارمی-گیرد. براساس داده های سازمان ملل متحد با توجه به افزایش روزافزون جمعیت و نیاز به سرپناه، تا سال ۲۰۵۰ برابر هر آنچه بشر تاکنون ساختمان ساخته است بایستی بنای با کیفیت قابل بهره برداری بسازد. کیفیت در صنعت ساختمان ملاکی کیفی است که نحوه ارزشیابی آن بسیار دشوار و مبهم است و رسیدن به ساختمان با کیفیت نیازمند کنترل، ارزیابی و نظارت مستمر است. در این پژوهش تلاش شده با استفاده از پرسش نامه میزان اهمیت بخش ها و مراحل مختلف ساخت ساز شامل فنداسیون، سیستم باربر ثقلی و سیستم باربر جانبی، پله، مسائل ایمنی، جوشکاری مورد سوال قرارگرفته است که در حین پاسخ دهی به سوالات پرسش شونده که از جامعه درگیر با عملیات عمرانی است خواسته شده که بیان نماید هر آیتم (گویه) تحت نظارت یک ناظر مقیم، تا چه میزان از ریسک و خطای اجرائی و فنی فاصله می گیرد و ریسک اجرای غلط و یا ناصحیح و ناکافی را می کاهد. پس از تحلیل نتایج و بررسی پاسخ ها و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزارهای آماری و صحت سنجی نتایج، بیان شد که رویه فعلی که نظارت بر ساخت و ساز را بصورت ادواری مطالبه می نماید کفایت می کند بعلاوه اینکه لازم به توجه است که برخی از اقلام نظراتی که تاثیر به سزایی در افزایش کیفیت دارد می تواند بصورت دوره ای یا تخصصی مورد بازرسی واقع شود.

Keywords:

Authors

رضا رحمتی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه صنعتی سجاد، مشهد، ایران

مجید علی پور

گروه مهندسی عمران، دانشکده عمران معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی سجاد، مشهد، ایران