بررسی پایداری اولیه ایمپلنت دندانی: باربرداری بارگذاری فشاری دوره ای، تصاویر میکروسیتی، روش همبستگی حجمی دیجیتال

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 35

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMAE02_083

تاریخ نمایه سازی: 20 فروردین 1403

Abstract:

پایداری اولیه ایمپلنت عبارت است از اتصال اولیه مکانیکی میان ایمپلنت و استخوان که به صورت ایمپلنت برون تنی با اندازه گیری سفتی و بار بیشینه ساختار استخوان ایمپلنت قابل برآورد است. فرایندهایی مانند ایمپلنت گذاری و اعمال بار پس از ایمپلنت گذاری سبب ایجاد آسیب در استخوان اطراف ایمپلنت شده که منجر به کاهش پایداری اولیه میشود.مواجهه با تکنیکهای تصویر برداری تا آشنایی که در ایمپلنتولوژی مدرن کاربرد دارند یکی از مشکلات دندانپزشکانی است که مایل به استفاده از درمان های ایمپلنت در کار روزمره خود هستند. این تصاویر که قادرند فک و دندانها را از جهات مختلف به نمایش بگذارند در درمانهای روزمره دندانپزشکی کاربرد چندانی ندارند. اصولا در فرآیندهای درمانی دقیقی مانند ایمپلنتولوژی مشکل اصلی قرار دادن استوانه فلزی در استخوان پر اندرکات و ناهموار است.همبستگی حجمی دیجیتال (DVC) اندازه گیریها تجربی جابجای ها و کرنشها را در سراسر داخل مواد متخلخل مانند استخوان ترابکولار فراهم می کندو می تواند با مقایسه حجم تصویر از اسکن های μCT بعدی یک نمونه در حالت های بارگذاری شده و بارگذاری شده، اندازه گیری های پیوسته و سطح بافت را در میدان کامل، که برای اعتبارسنجی مدل های اجزای محدود مطلوب است، ارائه دهد.

Keywords:

پایداری اولیه , باربرداری بارگزاری فشاری دوره ای , ایمپلنت , میکروسیتی , همبستگی حجمی دیجیتال.

Authors

حمیدرضا شیرزادفر

عضو هیات علمی گروه مهندسی برق و مهندسی پزشکی،دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه شهید اشرفی

زهرا صفدریان

دانشجو رشته مهندسی پزشکی،گروه مهندسی برق ومهندسی پزشکی،دانشکده فنی و مهندسی شهید اشرفی