مقابله با استرس در دانش آموزان

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 46

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SREE-1-12_022

تاریخ نمایه سازی: 20 فروردین 1403

Abstract:

مولفه های استرس به دو بخش منابع (ناکامی، تعارض، فشار، تغییر، شرایط خودخواسته و نحوه واکنش به منابع فیزیولوژیایی، هیجانی، رفتاری، شناختی تقسیم می شوند. مطالعه استرس، موضوع بسیار پیچیده ای است زیرا ممکن است منابع استرس و نحوه واکنش به این منابع با یکدیگر در تعامل و ارتباط متقابل قرار بگیرند و رفتارهای متعددی را ایجاد نمایند. مقابله به روش های رفتاری و شناختی که فرد برای غلبه بر استرس به کار می برد اطلاق می شود. در کل می توان گفت مقابله کوشش ها و تلاش هایی است که فرد انجام می دهد تا استرس را از میان بردارد، یا به حداقل برساند، تا امکان تحمل آن فراهم شود. این تلاش ها یا به صورت انجام دادن کار یا فعالیتی است و یا به صورت فعالیت های ذهنی و درون روانی می باشد. به عبارت دیگر، از یک سو وضعیت کنش های شناختی و عاطفی فرد را در مواجهه با عناصر استرس زا یا پیامدهای ناشی از آنها، و از سوی دیگر، مهار نیازهای درونی و انتظارات بیرونی، به ویژه زمانی که نیازها فراتر از توان فرد هستند و قابلیت های او را به چالش می طلبند را نشان می دهد.