بررسی ارتباط بین اعتیاد والدین و آسیبهای اجتماعی فرزندان در محیط خانواده

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 96

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RVCONF03_092

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1403

Abstract:

یکی از عوامل تاثیرگذار بر رفتار و شخصیت فرزندان، فضای عاطفی خانواده است که در صورت عدم توجه به نیازهایروانی فرزندان، مشکلات رفتاری بیشتری به دنبال خواهد داشت و فرزندان بحران های رشدی و روانی بیشتری را تجربهخواهند کرد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی بررسی ارتباط بین اعتیاد والدین و آسیب های اجتماعی فرزندان درمحیط خانواده می باشد؛ در این پژوهش به بررسی موضوع مطروحه با محوریت یک خانواده البته با رعایت تمام جوانب پرداخته شده است؛ روش تحقیق به صورت تحلیلی و گردآوری داده ها از طریق مشاهده، مصاحبه و تهیه گزارش میدانیصورت گرفته است؛ در این پژوهش با رویکردهای تعاملگرا سعی شد مشکلات، بررسی و راهکارهای مورد نیاز ارائه گردد؛در نهایت با ارائه آموزش های اولیه و مشاوره های تخصصی به دانش آموزان مورد نظر و والدین، بازدید از کمپ های اعتیاد واستفاده از تجربیات افراد معتاد، قطع ارتباط والدین با افراد ناباب، پر کردن اوقات فراغت آنان از طریق برنامه های مدرسه،مشارکت دادن خانواده و فرزندان آنها در کارهای عام المنفعه، رفتار والدین و دانش آموزان کاملا دستخوش تغییرگردید؛ با اینحال پیشنهاد می شود آگاهی بخشی به دانشآموزان در خصوص مواد اعتیادآور از طریق کتب درسی وکمک درسی در قالب یک برنامه ریزی مدون با همکاری وزارت آموزش و پرورش صورت پذیرد؛ چون که اجرای درست آن اهمیت به سزایی در پیشگیری دارد؛ لذا باید توجه داشت پایین آمدن سن وقوع جرم در کشور نیازمند توجه ویژه به قشرنوجوان جامعه است و آموزش نوجوانان در پیشگیری و مبارزه با اعتیاد، باید از موضوعات مهم مدارس باشد

Authors

عباس آدینه وند

فرهنگی، دانشجو؛ گروه حقوق دانشگاه پیام نور کوهدشت

احسان گراوند

دانشجو، ایلام، واحد آبدانان

سمیه کوشکی

مربی آموزش و پرورش.

هانیه آدینه وند

مربی آموزش و پرورش.