مبانی و موانع رشد دینی کودکان از نظر اسلام

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 60

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RVCONF03_196

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1403

Abstract:

هدف از تحقیق حاضر مطالعه و بررسی مبانی و موانع رشد دینی کودکان از دیدگاه اسلام است. بدین منظور ابتدا مفاهیم «کودک»، «رشد» «رشد دینی کودکان» مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند و سپس به ترتیب مبانی و موانع رشد دینی کودکان از دیدگاه اسلام مطرح شدند. از این گفتار مشخص شد که مبانی رشد دینی کودکانعبارتند از: فطرت خداجویی کودکان، حکومت دینی راسخ، والدین صالح و متعهد و معلم صالح و متعهد. همچنینموانع رشد دینی کودکان عبارتند از: اخلال های شیطان در عقل نظری و عملی، حکومت دینی سست، والدینناشایست و معلم ناشایست. مهم ترین مبنای رشد دینی کودکان، والدین صالح و متعهد و مهم ترین مانع رشد دینیکودکان، والدین ناشایست است. در کل می توان گفت که پدر و مادر مهم ترین نقش را در تربیت دینی کودک ایفامی کنند.

Authors

محمدجواد عباسیان

معلم ابتدایی.