بررسی تکنیک های اطفاء حریق در جنگل ها و مناطق صعب العبور و بکار گیری راکتهای اطفاء حریق دوش پرتاب

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 75

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSDA07_128

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1403

Abstract:

جنگل ها همواره از حساس ترین منابع ملی و طبیعی هرکشوری محسوب می شوند که هر ساله آتش سوزی جنگلها درفصول گرم سال در کشور ما خسارات زیادی برجا میگزارد. لذا کنترل این پدیده برای دولتها هزینه بردار و عواقبزیادی برای نسل های آینده دارد. اطفاء حریق در مناطق صعبالعبور برای آتش نشانها همواره چالشی غیر قابل انکار بودهاست به اینصورت که تا رسیدن آتش نشانان به لبه آتش زمان و انرژی زیادی را از آنها میگیرد و این خود باعث سنگینتر شدن آتش می شود و متاسفانه جان عزیزان زیادی در این زمینه از دست رفته است. لذا در این پژوهش ضمن بررسیتکنیک های مختلف اطفاء حریق به تشریح و کاربرد تجهیزات نظامی سبک قابل حمل (راکت های دوش پرتاب) برای اطفاءحریق در مناطقی که حظور فیزیکی آتش نشانان سخت و یا غیر ممکن است استفاده شده است لذا با جایگزین کردنمواد فشرده اطفاء حریق به جای مواد منفجره در این راکتها میتوان از این روش برای اطفاء و کنترل حریق در مناطقدور دست جنگلی و بیابانی استفاده کرد.

Keywords:

حریق جنگلی , راکت های اطفاء حریق دوش پرتاب , اطفاء حریق از راه دور

Authors

یونس سعیدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه صنعتی اراک