بررسی تعرفه های گمرکی در گروه کالاهای مختلف

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1951768
Publish: 9 April 2024
View: 56
Pages: 52
Publish Year: 1396

This Research With 52 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

تجارت خارجی عامل موثری در رشد و توسعه اقتصادی کشور است و میتواند تمامی بخش های اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد.

فهرست مطالب Research

خلاصه مدیریتی ۱

مقدمه ۴

نمایش کامل متن