بررسی عوامل موثر بر مقاومت کارکنان در بودجه ریزی عملیاتی (مطالعه موردی: شرکت گاز ایلام)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 68

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSAB-4-1_004

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1403

Abstract:

هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر مقاومت کارکنان در بودجه ریزی عملیاتی در شرکت گاز ایلام می باشد. در این پژوهش جامعه آماری شامل ۴۵ نفر از مدیران مالی و ارشد باتجربه شرکت گاز استان ایلام می باشند. پژوهش حاضر، از نظر هدف یک پژوهش کاربردی است زیرا برای حل مسئله ای علمی به کار می رود و از نظر روش، توصیفی - همبستگی است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید که از روایی صوری برخوردار است و برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب کرونباخ آلفا برای پرسشنامه (۹۴/۰) محاسبه گردید که این ضریب از نظر آماری قابل قبول می باشد و دلالت بر پایایی پرسشنامه دارد. برای تحلیل داده های این پژوهش برای سنجش نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کولموگروف - اسمیرنف استفاده شده است. برای تحلیل عاملی تاییدی سوال ها از آزمون معادلات ساختاری استفاده شده است. در این پژوهش همچنین جهت تشخیص مناسب بودن داده ها برای تحلیل عاملی، از آماره های K.M.O و آزمون بارتلت استفاده شده است. لازم به ذکر است که جهت تحلیل داده ها از نرم افزارهای Spss، Lisrel و اکسل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که مقاومت کارکنان در میزان توانایی، اختیارات و پذیرش بودجه ریزی عملیاتی در شرکت گاز ایلام تاثیر معنادار دارد.

Keywords:

مقاومت کارکنان , توانایی بودجه ریزی عملیاتی , اختیارات بودجه ریزی عملیاتی , پذیرش , بودجه ریزی عملیاتی , شرکت گاز ایلام

Authors

طیبه جمشیدی

دکتری حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

امیر کاکنه پور

گروه مدیریت، دانشگاه علمی کاربردی، ایلام، ایران

محمدطاهر ایازی

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه باختر، ایلام، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • ابوالحلاج، مسعود؛ باستانی، پیوند؛ رمضانیان، مریم؛ حمیدی، حجت. (۱۳۹۳). دستاوردهای ...
 • اسماعیلی کیا، غریبه؛ ملانظری، مهناز. (۱۳۹۳). بررسی ضرورت تحول در ...
 • اسماعیلی کیا، غریبه؛ ملانظری، مهناز. (۱۳۹۴). چارچوبی برای تحول در ...
 • امینی مهر، ا؛ حجازی، ر؛ شهیم پر مهر، ض؛ (۱۳۹۸). ...
 • جمشیدی، طیبه؛ سلیمانی امیری، غلامرضا. (۱۴۰۱). شناسایی عوامل موثر در ...
 • حاجیها، ز؛ استاد میرزایی، ع. (۱۳۹۱). بررسی و مقایسه نگرش ...
 • کاظمی، حمید؛ فخری، مهری. (۱۳۹۴). تاثیر آمادگی سازمانی در اجرای ...
 • محسنی تنکابنی، ساره؛ طوطیان، صدیقه. (۱۴۰۰). فراتحلیل موانع استقرار بودجه ...
 • نمازی، محمد؛ کریمی، زهره؛ ماهر، محمدهادی. (۱۳۹۸). تاثیر اجرای حسابداری ...
 • Ahmad, N. N. (۲۰۱۶). Investing the factors influencing usersˊ resistance ...
 • Agasisti, T., & G. Catalano. (۲۰۲۰). Debate: Innovation in the ...
 • Brennan, J., &King, R. L .(۲۰۱۴) .The role of universities ...
 • Hyndman, N., & Connolly, C. (۲۰۲۱). Accruals accounting in the ...
 • Kim, H., & Kankanhalli, A. (۲۰۰۹). Investigating users resistance to ...
 • Timoshenko, K. (۲۰۱۰). Russian public sector reform: The impact on ...
 • Tiron Tudor, A. and Blidisel, R. (۲۰۰۷). Romanian accrual accounting ...
 • Upping, P., & Oliver, J. (۲۰۲۲). Thai public universities: modernisation ...
 • Venieris, G., & Cohen, S. (۲۰۰۴). Accounting reform in Greek ...
 • نمایش کامل مراجع