CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

دستیابی به هوشمندی نام ونشان با فناوری های مالی در خدمات پرداخت

عنوان مقاله: دستیابی به هوشمندی نام ونشان با فناوری های مالی در خدمات پرداخت
شناسه ملی مقاله: JR_BAR-15-33_007
منتشر شده در در سال 1402
مشخصات نویسندگان مقاله:

مریم ورمقانی - دانشجوی دکتری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
عظیم زارعی - استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
داود فیض - استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
مرتضی ملکی مین باش رزگاه - دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

خلاصه مقاله:
استفاده از هوشمندی در جنبه ­های مختلف کسب و کار از جمله نام و نشان سازی این امکان را به سازمان ­ها می ­دهد که در محیط پرتلاطم امروزی به جایگاه رقابتی شایسته­ ای دست یابند. هدف از انجام این پژوهش، ارائه مدل هوشمندی نام ونشان در فناوری های مالی خدمات پرداخت و آزمون اعتبار آن مدل است. این پژوهش از نوع پژوهش آمیخته اکتشافی است. در بخش کیفی از رویکرد نظریه داده ­بنیاد استفاده شد. در این بخش، با استفاده از روش نمونه ­گیری گلوله ­برفی با ۶ نفر از اساتید دانشگاه و ۱۸ نفر از مدیران نام ونشان فناوری های مالی  خدمات پرداخت مصاحبه شد. در بخش کمی، جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان فناوری های مالی  خدمات پرداخت بودند که با استتفاده از روش نمونه­ گیری خوشه­ ای تصادفی، از ۳۱۵ نفر پرسشنامه تکمیل و برای تجزیه و تحلیل داده ­های پژوهش از مدل­سازی معادلات ساختاری استفاده شد. طبق نتایج مطالعه، عوامل ساختاری، مدیریتی و محتوایی (شرایط علی) می­ توانند بر هوشمندی نام ونشان تاثیرگذار باشند. یافته ­های پژوهش، تاثیر هوشمندی نام ونشان، عوامل زمینه ­ای (عوامل محیطی نزدیک و دور) و عوامل مداخله ­گر (عوامل فرهنگی، منابع انسانی، مالی و فناورانه) بر راهبردها (تغییر اساسی، جزئی و عدم تغییر در نام ونشان) و تاثیر این راهبردها بر پیامدهای هوشمندی نام ونشان را تایید کردند.

کلمات کلیدی:
فناوری های مالی, مدیریت نام ونشان, هوشمندی نام ونشان, عوامل ساختاری, عوامل مدیریتی, عوامل محتوایی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1951954/