بحرانی ترین تراز برای شکست سد در حالت پایپینگ (مطالعه موردی سد پلرود)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 46

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSAU09_048

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

سدها سازههای بزرگی هستند که توانایی ذخیرهسازی آب رادارند. با توجه به حجم عظیم آب ذخیرهشده، در صورت شکست تهدید بزرگی برای مناطق پایین دست سد وجود دارد. شکستن سد یک رویداد فاجعه بار کم احتمال و پرخطراست که می تواند یک رویداد ناگهانی کوتاهمدت و بسیار مخرب ایجاد کند. مطالعه حاضر، تلاش می کند تا بحرانی ترین تراز را برای شکست سد در حالت پایپینگ بررسی کند. این مطالعه به عنوان نمونه ی موردی بر روی سد مخزنی پلرود واقع در استان گیلان، شهرستان رودسر می باشد.سد پلرود از تراز ۱۰۹ متری از سطح دریا شروع و تا ۲۱۰ متری از سطح دریا ارتفاع دارد. بررسی بحرانی ترین تراز برای شکست سد در حالت پایپینگ و خطرات ناشی از سیل حاصله پس از شکست سد به دلیل نزدیک بودن به مناطق مسکونی ، کشاورزی ، گردشگری و تجاری بسیار پراهمیت است . مطالعه با شبیه سازی به وسیله نرم افزارHec-Ras v۶.۳ صورت گرفت . این شبیه سازی با فرض شکست در حالت پایپینگ است که با استفاده از روابط تجربی فروهلیچ ۲۰۰۸ برای بدست آوردن پارامترهای شکست بدنه سد محاسبه شده است . پایپینگ در چند تراز موردمطالعه قرار گرفت و بحرانی ترین حالت آن در تراز ۱۱۰متری از سطح دریا ارزیابی شده است .

Authors

حامد صفری

کارشناسی ارشد آب و سازه هیدرولیکی، دانشگاه صنعتی سیرجان

غلامعباس بارانی

دکتری آب و سازه هیدرولیکی، هیئت علمی دانشگاه باهنر کرمان

حانیه عباسلو

دکتری علوم خاک، هیئت علمی دانشگاه صنعتی سیرجان