ارزیابی حفاری زیرزمینی ایستگاههای مترو از منظر نشست سطح زمین و سیستم پایداری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 39

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSAU09_105

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

سیستم های مترو نقش مهمی در رفع مشکلات احتمالی ترافیک شهری بازی می کنند. اخیرا بیشتر سیستم حمل و نقل زیرزمینی برای عمل آوری در شهرهای اصلی کشور مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل پیچیدگی در فعالیت های ساخت و ساز خاکبرداری ایستگاه مترو یک چالشی برای جامعه ی مهندسین عمران به وجود آورده است . این موضوع تهدیدی در زمینه ایمنی در نواحی نزدیک شهرهای پرترافیک ایجاد می کند. همچنین پایداری خاکبرداری عمیق و ساختمانهای مجاور در طول ساخت ایستگاه مترو موضوع پراهمیتی است . در این مطالعه با توجه به ماهیت اصلی تمام ایستگاههای خط ۳ قطار شهری اصفهان که دارای تونل تک می باشند، روش متداول برای حفاری زیرزمینی ایستگاه حکیم نظامی به عنوان نماینده ایستگاههای واقع در سنگ که دارای روش اجرای زیرزمینی در فاز یک می باشد از منظر ملاحظات فنی نظیر نشست سطح زمین و سیستم پایداری کلی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

Authors

محسن نیلی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته عمران گرایش ژئوتکنیک

حسینعلی لازمی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق