تحلیل راههای دسترسی پس از زلزله در بازار بزرگ تهران (منطقه ۱۲)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 42

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSAU09_156

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

زلزله یکی از بلایای طبیعی میباشد که به طور خاص برای کشورهای در حال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته دارای آسیب پذیری بیشتری میباشد و زمانی مخاطره آمیز است که جامعه نسبت به آن آمادگی لازم برای رویارویی را نداشته باشد در این تحقیق به بررسی و تحلیل کمی راههای دسترسی پس از زلزله احتمالی در محدوده بازار بزرگ شهر تهران پرداخته که مهمترین پیامدهای پس از وقوع زلزله قبه ترتیب شامل وقوع آتش سوزیهای زنجیره ای قفل ترافیکی شکسته شدن یا اختلال در لوله های ابرسانی مدفون و روزمینی در این محدوده اختلال و بروز خرابی در شبکه توزیع و انتقال برق اختلال و نشت در شبکه حساس گازرسانی در محدوده بازار بزرگ تهران میباشد. این موارد ریسک حریق و پیامدهای پس از زلزله را تشدید میکند و ریزش آوار ساختمانی در بافت تاریخی و فرسوده این محدوده همچنین پدیده آتش سوزی زنجیره ای رو به گسترش احتمال انسداد یا کندی دسترسی به راهها را افزایش میدهد. از دیگر مواردی که در این تحقیق به آن پرداخته شده الف شناسایی وضعیت دسترسی به هر یک از مراکز حیاتی در هنگام وقوع زلزله ( معبر ، فضاهای باز ، مراکز امداد و نجات و ایستگاههای آتش نشانی به ارائه روش و مدلی مناسب و قابل فهم برای مدیران شهری به منظور تولید نقشه اسب پذیری ج شناسایی وضعیت آسیب پذیری ناشی از زلزله با کمک مدل و معیارهای مورد استفاده در راستای برنامه ریزی صحیح برای کاهش آسیب پذیری احتمالی و نتایج به صورت کمی اولویت بندی و ارجاع دهی شد. ارزیابی شاخص اصلی سرعت) طلایی دسترسی به راههای منتهی به مناطق مستعد آتش سوزی در بازار با استفاده از روش تصمیم گیری الکتره و وزن دهی با روش آنالیز سلسله مراتبی مسیرها و در نهایت رتبه بندی آنها با استفاده از روش پرومه بدست است.

Keywords:

بازار بزرگ تهران آتش سوزی , زلزله , روش تصمیم گیری الکتره وزن دهی روش پرومته

Authors

محمد راسخی

کارشناس ارشد مهندسی سوانح طبیعی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران