بهره گیری از نور روز در مراکز نگهداری از سالمندان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 32

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSAU09_474

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

فضای معماری یکی از مهمترین عناصر در ارتباط با زندگی سالمند میباشد. خانه سالمند یا مرکزی که برای سالمندان در نظر گرفته میشود باید با توجه به نیازهای جسمی و روحی روانی فرد سالمندان مد نظر قرار بگیرد همچنین خانه ی سالمندان باید به گونه ای طراحی شود که فرد سالمند احساس نیاز و کمبود نداشته باشد و از نظر روانی به فرد کمک کند تا دچار انزوا وافسردگی نشود و بتواند با محیط اطراف خود ارتباط برقرار کند.جهان هستی فیض خداوند و پرتوی از نور است نور روز در طول تکامل بشر به نسبت سایر منابع بهترین تور بوده است که میتواندبه فعالیتهای روزمره ما شکل و زیبایی ببخشد و در طول تاریخ نور روز همیشه برای انسان مقدس و نشان از زندگی و پاکی بوده است . نور بردنیای بی رنگ سالمندان که به راحتی از کنار آن میگذریم روشنایی و امید می بخشد. . اهمیت طراحی فضاهای مناسب برای این قشر سالمند یک امر ضروری میباشد در جوامع بیش از گذشته مهم تر است این مطالعه برای آن است که شناخت و تعیین نیازهای مختلف سالمندان به بررسی چگونگی طراحی پرداخت است . در این راست توجه خود را به رویکردهای نور - طبیعت معطوف داشته است . حضور نور در فضاهای داخلی روحیه ی انسان را بالا برده و خستگی چشم و بدن را کاهش میدهد یکی از جنبه های مهم روانی نور روز برقراری ارتباط با محیط زنده بیرون است . نور طبیعی برای سلامتی جسمانی و روانی سالمند ضروری میباشد پژوهش حاضرباهدف بهره گیری از نور روز درمراکز نگهداری از سالمندان است .که ارزیابی اثرات نورطبیعی در جسم و روان فرد سالمنددر دنیای مدرن و پیشرفته ی امروز توسعه ی اقتصاد و روابط اجتماعی سبب کاهش رشد جمعیت و افزایش امید به زندگی شده است . روش تحقیق این پژوهش پژوهش توصیفی - تحلیلی بوده و داده های پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی به دست آمده است . باتوجه به یافته های تحقیق نتایج نشان می دهد نورپردازی میتواند بر عکس العملهای فیزیولوژیک بدن انسان همانند ادراکات بصری وی تاثیر بگذارد. نحوه توزیع تور و شدت ونوع رنگ در محیط خانه ی سالمندان تا حدود زیادی میتواند بر روحیه و کارایی فرد اثر بگذارد. (این مقاله برگرفته از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان : بهره گیری از نور روز مراکز نگهداری سالمندان در دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی به نگارش نگارنده اول و راهنمایی نگارنده دوم در حال انجام می باشد.)

Authors

مرضیه کردی

دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه معماری ، دانشگاه غیردولتی شهید اشرفی اصفهانی ، اصفهان ، ایران

رامتین مرتهب

استادیار و عضوهیئت علمی ، دانشگاه غیردولتی شهید اشرفی اصفهانی ، اصفهان ، ایران