حذف فلزات سنگین موجود در فاضلاب با استفاده از سامانه های پیل سوخت میکروبی (MFCs)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 32

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSAU09_619

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

الگوهای تولید و مصرف انرژی نقش بسزایی در توسعه اقتصادی -اجتماعی یک کشور ایفا می کن ند. همچنین حذف فلزات سنگین موجود در فاضلابها از اهمیت بسزایی در زمینه استفاده مجدد از پسابهای تصفیه شده یا تخلیه آنها در محیط برخوردار است . در این تحقیق ، کارآمدی سامانه پیل سوخت میکروبی (MFC) به عنوان یک فناوری نوین برای تولید مستقیم برق در خصوص تصفیه فاضلابهای حاوی فلزات سنگین مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور، ابتدا نتایج آخرین تحقیقات مرتبط در زمینه بهینه سازی عملکردی تولید برق در این سامانه ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و سپس مکانیزمهای حذف فلزات سنگین در محفظه های آندی و کاتدی آن، همچنین عوامل کلیدی و شرایط عملیاتی موثر بر کارآمدی حذف فلزات سنگین در این سامانه از جمله جنس الکترود، غلظت اولیه فلزات سنگین و مقدار pH، استفاده از پسماندهای حاوی بار آلودگی بالا برای کاهش غلظت فلزات سنگین و جدیدترین مطالعات انجام شده در این زمینه بررسی می شود. نتایج این بررسی نشان می دهند که سامانه پیل میکروبی سوختی به عنوان فناوری نوین ، می -تواند جایگزینی مناسب برای روشهای متعارف و پر هزینه تصفیه فاضلابهای حاوی فلزات سنگین در برنامه های توسعه پایدار باشد.

Authors

محمد زمانی

دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی

گاگیک بدلیانس قلی کندی

استاد، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی

بیژن یگانه

استادیار، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی