بررسی تاثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر جریان آموزش و یادگیری و فرایند یاددهی - یادگیری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 18

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NERA08_177

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف «بررسی تاثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر جریان آموزش و یادگیری و فرایندیاددهی – یادگیری» نگارش شده است. روش پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و شیوه گردآوری داده ها نیز مبتنی بر شیوه کتابخانه ای و اسنادی می باشد و شیوه تحلیل داده ها نیز مبتنی بر شیوه توصیفی میباشد. بر این اساس، فرایندتدریس در نظام آموزش و پرورش در سراسر دنیا با تکیه بر جریان تکنولوژی آموزشی میتواند دچار رشد و تحولشود. بخشی از این تحول را میتوان مرهون استفاده از ظرفیت های تکنولوژی آموزشی در جریان فرایند یادگیریدانش آموزان و بالطبع فرایند تدریس معلمان دانست. بر این اساس تکنولوژی آموزشی در نظام آموزش و پرورشامروزه جهان حائز اهمیت است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که امروزه تکنولوژی، نقش اساسی در حوزههای گوناگون بازی می کند و مهمترین دلیل استفاده از تکنولوژی آموزشی، نیز همین است زیرا میتواند چند حسرا باهم درگیر و تاثیرگذاری را بیشتر کند.

Authors

فاطمه خزایی کوهپر

کارشناسی ارشد، برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی

معصومه خزایی کوهپر

کارشناسی ارشد، علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی