تکنولوژی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش ریاضی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 35

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NERA08_216

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

در این نوشتار بخش اول را با بیان مقدمهای آغاز کردهایم. در بخش دوم به بیان ضرورت و اهمیت استفاده ازتکنولوژی در کلاس ریاضی، پرداخته ایم. در بخش سوم به تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در تقویتیادگیری ریاضی اشاره کردیم. در بخش چهارم انواع تکنولوژی و در بخش پنجم کاربرد آن در پیشرفت ریاضی رابررسی کردیم. در بخش ششم اصول به کارگیری تکنولوژی و در بخش هفتم نحوه سازماندهی منابع ICT و دربخش هشتم چگونگی ارزشیابی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات را مطرح کرده ایم و در بخش نهم به بیاناهداف و سمت و سوی تکنولوژی آموزشی پرداخته ایم.

Keywords:

تکنولوژی در آموزش ریاضی , فناوری اطلاعات و ارتباطات , تقویت یادگیری ریاضی

Authors

مرضیه سادات حسن پور

آموزش و پرورش بابل- دبیر ریاضی، کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی

نادره حمیدی

آموزش و پرورش فریدونکنار- سرگروه و دبیر ریاضی، دانشجو دکتری آنالیز ریاضی

فاطمه طالب پورآقاملکی

آموزش و پرورش قائمشهر- دبیر ریاضی، کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی