بررسی اهمیت تکنولوژی برکارایی معلمان در روند تدریس

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 21

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NERA08_238

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

تکنولوژی آموزشی را پل ارتباطی بین عصر نوین آموزش و سنتی آموزش بر می شمارند، نقش بسیار ارزنده آن به حدی گسترشیافته است که به جرات میتوان گفت جدا کردن آن از آموزش نوین غیر ممکن است، تکنولوژی آموزشی بخشی از یک سیستمپیچیده است که یادگیری را غنی می کند و استفاده درست از آن توسط معلمان باعث می شود مدیریت کلاس تسهیل شود.تکنولوژی آموزشی فاصله یادگیری در دنیای داخل و خارج کلاس را کاهش می دهد، مدیریت کلاسی یکی از فرایند های چالشیدر آغاز مسیر معلمان مبتدی است که اگر کنترل نشود پیامد های رفتاری آن تا مدت ها آنها را با مشکل مواجه میکند. روش هایکلاس داری و نظم کلاس در ایجاد انگیزه برای یادگیری دانش آموزان بسیار موثر می باشد ، هدف از ارائه این مقاله پی بردن بهاهمیت تکنولوژی بر کارایی معلمان در روند تدریس و ایجاد محیطی برای یادگیری سالم به منظور دستیابی به اهداف یادگیری است.

Authors

فاطمه صادقی ارمی

دبیر آموزش و پرورش شهرستان نکا