CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاثیر فناوری های نوین آموزشی بر بهبود یادگیری دانش آموزان پیش دبستانی

عنوان مقاله: تاثیر فناوری های نوین آموزشی بر بهبود یادگیری دانش آموزان پیش دبستانی
شناسه ملی مقاله: NERA08_390
منتشر شده در هشتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش در سال 1402
مشخصات نویسندگان مقاله:

مرضیه رستمی - دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل، ایران

خلاصه مقاله:
فناوری های نوین آموزشی رویکردی جدید در امر آموزش می باشد که هدف اصلی آن تسهیل فرآیند یاددهی،یادگری می باشد. و استفاده از آن فراتر از بکارگیری ابزارهای سمعی و بصری می باشد. موضوع پژوهش حاضربررسی تاثیر فناوری های نوین آموزشی بر بهبود یادگیری دانش آموزان پیش دبستانی می باشد. جامعه آماری اینپژوهش دانش آموزان پیش دبستانی مدارس محمودآباد بودند که ۵۰ نفلر از این دانش آموزان که در دو گروهآزمایشی و کنترل به صورت تصادفی و مساوی قرار داده شدند. روش پژوهش از نوع آزمایشی پیش آزمون وپس آزمون) می باشد که ابتدا از هر دو گروه آزمایش و کنترل پیش آزمون به عمل آمد. سپس ارائه محتوایآموزشی برای گروه آزمایش (با فناوری) و برای گروه کنترل (بدون فناوری) صورت گرفت. بعد از اتمام دورهآموزشی و در پایان ترم از هر دو گروه آزمون به عمل آمد یافته های پژوهش بیانگر آن است که بین دانش آموزانگروه آزمایشی با گروه کنترل از لحاظ میزان یادگیری در سطح یک درصد تفاوت معنی دار وجود دارد.

کلمات کلیدی:
فناوری های نوین آموزشی، یادگری، پیش دبستانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1953453/