فنآوری های نوین و تاثیرات شگرف آن برآموزش و تدریس اثربخش

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 33

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NERA08_428

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

امروزه ورود انسان به هزاره سوم میلادی، این امکان را فراهم آورده که قرن بیست و یکم را«عصر دانش» می نامند. طبعا فرآیند یاددهی یادگیری نیز بر اثر گسترش فنآوری های جدید الکترونیکی، بیش از پیش متحول شده است. پیشرفت فنآوری به ویژه فنآوری اطلاعات وارتباطات به سرعت جهان را در نوردیده است و بر بسیاری از ابعاد زندگی بشر از جمله آموزشتاثیرات چشم گیری گذاشته است؛ به طوری که پیشرفت و ترقی سیستم تعلیم و تربیت بدونکاربرد فنآوری قابل ترسیم نیست. در این پژوهش به «فناوری های نوین و تاثیرات شگرف آن بر اموزش و تدریس اثربخش» پرداخته شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان داد، استفاده از فنآوری اطلاعات در جهان امروز منجر به تغییرات اساسی در آموزش شده، از جمله: ایجادمحیط آموزشی تعاملی و شاداب، یادگیری لذت بخش تر، تعاملات بین فراگیران و معلم، تسهیلیادگیری. فنآوری های جدید با به همراه آوردن فرصت های مناسب در جهت استعدادها وعلایق شخصی دانش آموزان، به بهبود نظام آموزشی کمک می کند. هم چنین طراحی زیرساختهای آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات وارتباطات (فاوا) در ایجاد انگیزه یادگیری فراگیران وتعاملی کردن و غنای محیط یادگیری می افزاید.

Authors

زهرا کاظمی

دانشجوی کاردانی دانشگاه فرهنگیان امام خمینی (ره) کاشان (استان اصفهان)