بررسی اثربخشی سواد اطلاعاتی و رسانه ای معلمان بر ارتقاء مهارت های حرفه ای آنان و ارتقاء کیفیت یادگیری دانش آموزان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 50

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NERA08_860

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

پژوهش حاضر به نقش سواد اطلاعاتی و رسانه ای معلمان بر افزایش کارایی و مهارت های حرفه ای آنان و ارتقاء کیفیت یادگیریدانش آموزان می پردازد. یکی از راه های شناخت دانش آموزان در دنیای امروز و نزدیک تر شدن به تفکر آن ها، داشتن سواد اطلاعاتیمعلمان است. به این معنا که معلمی که دارای سواد اطلاعاتی است بهتر می تواند در محیط کلاس که جزء جامعه ی دیجیتالی استفعالیت کند و همچنین درک بهتری از عواطف و تفکرات دانش آموزان دنیای دیجیتالی خواهد داشت. معلمی که دارای سواد اطلاعاتیقوی است می تواند این مهارت را در روش های تدریس خود به کار ببرد و محیط کلاس ترغیبی را جذاب تر و غنی تر سازد. بدیهیاست که روش های تدریس موثر و مهارت معلمان بر روی انگیزه ی یادگیری دانش آموزان و در نهایت عملکرد تحصیلی دانشآموزان موثر خواهد بود. معلم مجهز به مهارت های سواد اطلاعاتی و رسانه ای، می تواند این مهارت ها را به دانش آموزان خودمنتقل نموده و یادگیرندگان مادام العمر تربیت نماید که می توانند در ساختن آینده ای روشن و بهتر برای جامعه، نقش موثری داشتهباشند. پژوهش حاضر از نوع مروری و با روش کتابخانه ای و باتوجه به اطلاعاتی که در کتاب ها، تحقیقات در این زمینه، استفادهاز تجارب و اطلاعات صاحب نظران و تجربیات شخصی ما بود با هدف تقویت و ارتقاء سطح سواد اطلاعاتی و مهارت های حرفهای معلمان همچنین ارتقاء کیفیت یادگیری در دانش آموزان می باشد.

Authors

شیرین یزدانی تپه سری

مدیر مدرسه، شهرستان قائمشهر- ارشد مدیریت آموزشی