عوامل موثر بر آموزش تفکر کارآفرینی بین دانش آموزان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 33

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NERA08_873

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

آموزش کارآفرینی به دنبال ارائه دانش، مهارت و انگیزه برای تشویق موفقیت کارآفرینی در محیط های مختلف است. انواع آموزشکارآفرینی در تمام سطوح تحصیلی از مدارس ابتدایی یا متوسطه تا برنامه های دانشگاهی تحصیلات تکمیلی ارائه می شود. هدفتحقیق حاضر شنا سایی عوامل موثر بر تفکر کارآفرینی در بین دانش آموزان می با شد تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی و از نظرهدف کاربردی و از نوع کتابخانه ای می باشد در این تحقیق سعی شده با مرور سیستمی و کتابخانه ای به بررسی مفهوم کارآفرینی،آموزش کار آفرینی، محتوای مورد نیاز و شرایط لازم را در مدارس بررسی می کند و تحقیقات انجام شده در این زمینه بررسیمیکند و در نهایت پیشنهادهایی را ارایه می دهد و تو صیه می کند جامعه به کارآفرین برای پیشبرد اهداف خرد و کلان خود نیازدارد و ایجاد روحیه کارآفرینی و بالابردن مهارت باید از زمان کودکی و نوجودانی در مدارس ابتدائی و متوسطه آغاز شود و درجوانی به ثمر بنشیند.

Authors

هما میرزامحمدی

دانشگاه ازاد اسلامی، واحد چالوس آموزش ابتدای

مریم لهراسبی نیچکوهی

دانشگاه ازاد اسلامی، واحد چالوس آموزش ابتدای

سکینه جهاندار

دانشگاه ازاد اسلامی، واحد چالوس کارشناسی علوم سیاسی

آزاده اقلیمی

دانشگاه ازاد اسلامی، واحد چالوس آموزش ابتدایی