بررسی شایستگی و صلاحیت حرفه ای معلمان مدارس استثنایی دماوند

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 36

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NERA08_885

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

Abstract:

معلم از کلیدی ترین اجزای نظام آموزش و پرورش است و هر کاستی و کمبود در سایر اجزاینظام از این عنصر تاثیرپذیر است. مفهوم صلاحیت معلم به توانایی معلم در برآوردن نیازها ومطالب حرفه تدریس به میزان کیفی با استفاده از مجموعه ای یکپارچه از دانش، مهارت ونگرش گفته می شود به طوری که این مجموعه در عملکرد و بازتاب معلم تجلی می یابد. فقدانصلاحیت های مرتبط برای برخورد با موقعیت های جدید باعث شده بسیاری از معلمان هویتحرفه ای خود را در تنگنا ببینند، علاوه بر این موارد فشارهای داخلی برای پذیرفتن مسئولیتهای جدید توسط معلمان، بین معلومات و تجارب و دانش های قبلی آنان فاصله انداخته وبحران هویت را عمیق تر و بیشتر نموده است. در این پژوهش به بررسی شایستگی و صلاحیتحرفه ای معلمان مدارس استثنایی دماوند پرداخته شده است. نتایج نشان داد معلمان باید ازشایستگی حرفه ای بالایی برخوردار باشند تا بتوانند همسو با اهداف نظام آموزشی قدم بردارند.

Authors

زهره عبداله اشرفی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

مهدی حسین زاده

دکترای مدیریت آموزشی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند