CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی نقش میانجی اعتماد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در رابطه بین بازاریابی داخلی و عملکرد سازمانی

عنوان مقاله: بررسی نقش میانجی اعتماد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در رابطه بین بازاریابی داخلی و عملکرد سازمانی
شناسه ملی مقاله: JR_MST-10-4_001
منتشر شده در در سال 1402
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسین منصوری - گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس
محمود دانیالی ده حوض - گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی ایذه
غلامحسین کتابی - گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی قشم

خلاصه مقاله:
هدف این پژوهش بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد سازمانی با تبیین نقش میانجی اعتماد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بود. پژوهش بر اساس هدف، یک تحقیق کاربردی و بر اساس چگونگی جمع آوری داده ها، از نوع توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری در این تحقیق، کارکنان دارای پست کارشناسی به بالا در بندر شهید رجایی بوده و حجم نمونه نیز برابر با ۲۴۳ نفر می باشد. مدل تحقیق با مدنظر قرار دادن ادبیات تحقیق، طراحی و در جامعه مورد هدف مورد بررسی قرار گرفت. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه استاندارد بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری به کمک از نرم افزارSmart PLS استفاده شد. نتایج پژوهش نشاندهنده ارتباط مستقیم بازاریابی داخلی با اعتماد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی و ارتباط مثبت و معنی دار بازاریابی داخلی با عملکرد بندر شهید رجایی است. همچنین ارتباط مثبت و معنی دار اعتماد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد سازمانی مشاهده شد. در نهایت نقش میانجی متغیرهای اعتماد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در ارتباط بین بازاریابی داخلی و عملکرد بندر شهید رجایی تایید شد.

کلمات کلیدی:
بازاریابی داخلی, اعتماد سازمانی, رفتار شهروندی سازمانی, عملکرد سازمانی, بندر شهید رجایی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1954396/