بررسی تاثیر پوشش دهی نانوذرات سیلیکا بر مقاومت سایشی پارچه پنبه ای

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 70

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NTEC13_065

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1403

Abstract:

یکی از عوامل موثر بر کارایی و عمر مفید البسه، مقاومت آنها در برابر سایش است. در این مطالعه، از فناوری نانو برای پوشش دهی پارچه پنبه ای که از مقاومت سایشی پایینی برخوردار است، استفاده شد. نانوذرات سیلیکا با استفاده از محلول سیلیکات سدیم به روش سنتز در محل، در محیط قلیایی تولید و بر روی پارچه پوشش داده شد. با تغییر غلظت سیلیکات سدیم و دمای عملیات، تاثیر این دو عامل بر مقاومت سایشی بررسی شد. از تصاویر SEM و طیف های XRD و EDS برای نشان دادن نانوذرات سیلیکا روی سطح پارچه و از دستگاه های مارتیندل و تبر برای ارزیابی مقاومت سایشی نمونه ها استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که فرآیند تکمیل پیشنهادی ضمن افزایش مقاومت سایشی پارچه بر دیگر ویژگی های پارچه نیز تاثیرگذار است. در محدوده بررسی شده، نمونه عمل شده با ۰/۲ میلی لیتر سیلیکات سدیم (% ۰/۵ حجمی) بهترین نتیجه را از حیث مقاومت سایشی به خود اختصاص داد.

Keywords:

نانوذرات سیلیکا , تکمیل پارچه پنبه ای , مقاومت سایشی

Authors

علی اکبر قره آقاجی

گروه پوشاک و مدیریت، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مجید منتظر

گروه پوشاک و مدیریت، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رمضانعلی ابوزاده

دانشگاه رازی