بررسی فشار اعمالی منسوج اسپیسر الاستان به روش تن سنجی و مدل سازی بیومکانیکی پای آقایان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 42

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NTEC13_155

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1403

Abstract:

هدف از این تحقیق شبیه سازی بیومکانیکی ساق پای یک نفر داوطلب (آقایی میان سال) و منسوج فشاری به عنوان ساق بند و مطالعه خواص مکانیکی پارچه های اسپیسر الاستان در کلاسه فشاری یکسان با ضخامت و درصد نخ الاستان مختلف و بررسی اعمال فشار سطحی حین استفاده از آنها است. در روش تن سنجی بر اساس تصاویر سی تی اسکن مدل سه بعدی اولیه و مونتاژ عضو، کدنویسی و پردازش می شود. خواص مکانیکی پارچه اسپیسر، عملیات شبیه سازی دینامیکی پوشیدن ساق پوش فشاری توسط نرم افزار آباکوس شبیه سازی و فشار وارده به هر نقطه از ساق پا توسط نرم افزار محاسبه می شود. راستی آزمایی نتایج شبیه سازی سه نوع پارچه اسپیسر الاستان با نتایج آزمون تجربی بیانگر مقدار خطای میانگین کل، معادل %۱۷/۵ و میانگین برآوردهای نتایج شبیه سازی و تجربی برای پارچه ها با ضریب همبستگی ۰/۹۰۱ بیانگر دقت بالای شبیه سازی است.

Authors

گلناز موسوی

دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی، معاونت ارزیابی کیفیت، سازمان ملی استاندارد ایران

مهدی ورسه ای

گروه مهندسی نساجی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

ابوسعید رشیدی

گروه مهندسی نساجی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

رضا قاضی سعیدی

گروه مهندسی نساجی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی