بررسی تاثیر خواص روغن اسپین فینیش بر خواص فیزیکی نخ پلی استر نیمه آرایش یافته POY ذوب-ریسی شده

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 85

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NTEC13_166

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1403

Abstract:

روغن اسپین فینیش به عنوان یک ترکیب روان کننده برای تولید الیاف مصنوعی و نخ های فیلامنتی همواره مورد توجه قرار گرفته است. روغن اسپین فینیش بایستی سبب چسبندگی فیلامنت ها به یکدیگر شود و اصطکاک با مسیر ریسندگی را کاهش دهد. خصوصیات روغن در یکنواختی، خواص کششی و فیزیکی نخ های فیلامنتی موثر است. در این مطالعه دو نوع روغن تجاری به نام های SALISAN Z۸ و TAKEMOTO NC-۱ از نظر خواص مانند زاویه تماس، ماده موثر روغن، ضریب شکست، هدایت الکتریکی و... طی تعدادی آزمایش مقایسه شده است. سپس نخ پلی استر نیمه آرایش یافته POY در شرایط دستگاهی کاملا یکسان تولید شده و خواص فیزیکی آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. طبق نتایج به دست آمده زاویه تماس و ماده موثر روغن به ترتیب نقش مهمی در یکنواختی و خصوصیات فیزیکی نخ فیلامنتی دارد و هرچه ماده موثر روغن بیشتر باشد، تنش خط ریسندگی کمتر و استحکام نخ نیز کمتر می شود و هرچه زاویه تماس کمتر باشد یکنواختی جرمی نخ بیشتر خواهد بود.

Keywords:

روغن اسپین فینیش , نخ فیلامنتی نیمه آرایش یافته POY , زاویه تماس , یکنواختی جرمی

Authors

امین ابراهیم زاده

دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

محمدعلی توانایی

دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نجمه ابوالقاسمی

گروه مهندسی شیمی و مواد، دانشگاه فدریکو ناپل