بررسی نقش ذهن آگاهی در کاهش علائم مربوط به فرسودگی شغلی، افزایش رضایت شغلی و افزایش سلامت روان معلمان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 50

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ASRUMA04_111

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1403

Abstract:

هدف از این پژوهش به منظور بررسی نقش ذهن آگاهی در کاهش علائم مربوط به فرسودگی شغلی، افزایش رضایت شغلی و افزایش سلامت روان معلمان می باشد. که به روش نیمه آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام شده است. پژوهش حاضر در سال ۱۴۰۲ در شهر کرمان انجام شده است. جامعه آماری شامل معلمانی بود که در رشته های علوم تربیتی دانشگاه آزاد کرمان مشغول به تحصیل بودند. بعد از غربالگری اولیه آزمون فرسودگی شغلی مازالچ ۸۲ نفر از معلمان شهر کرمان ( دانشجویان رشته های علوم تربیتی دانشگاه آزاد) که دارای ۱.۵ نمره انحراف معیار بالا میانگین در فرسودگی شغلی بودند، انتخاب و به روش تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش گماشته شدند. همه معلمان قبل و بعد از مداخله به پرسشنامه های فرسودگی شغلی مازالچ، رضایت شغلی برایفیلد و روث، مقیاس رضایت معلم لیم-هو و تانگ-آو ( ۸۰۰۲)، افسردگی بک، و مقیاس استرس ادراکشده (pss) پاسخ گفتند

Authors

فاطمه رفیع پورگلفزانی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی