بازی درمانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 64

This Paper With 17 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SEDCONF01_2099

تاریخ نمایه سازی: 26 فروردین 1403

Abstract:

بازی متداول ترین وسیله برای بیان عقیده و ابراز احساسات کودکان است. در بازی درمانی و آموزش از راه بازی باید رابطه خوبی با کودک برقرار شود و کودک مورد پذیرش قرار گیرد و آزادی عمل داشته باشد تا با میل خود در بازی شرکت کند. فضاو مکان بازی باید آرام باشد. افرادی که مسئول پژوهش کودکان هستند باید نقش بازی را در پرورش و رشد کودک درک کرده و مصالح و شرایط روحی لازم را برای بروز آزادانه توانایی های طبیعی در کودکان فراهم آورند و به شکوفایی آنان کمک کنند. مدارس همواره در مسائل مربوط به دانش آموزان ضعیف عمل نموده است، این دانش آموزان به توجه و حمایت اولیاء و مربیان نیاز بسیار زیادی دارند و همانطور که میدانیم بازی در رشد عمومی کودکان موثر است. در مورد اهمیت مساله بازی همین بس که در تعالیم دینی وزندگی پیشوایان مشاهده میکنیم که تا چه اندازه به بازی اهمیت میدهند و در احادیث نقل شده از حضرت محمد (ص) شرط تفاهم و همدلی و همچنین فراهم آوردن زمینه رشد شخصیت کودک را رفتن اولیاء و بزرگترها در قالب شخصیت کودکان است .

Authors

نیلوفر مهرانی

کارشناسی علوم تربیتی

سهیلا فرتوت زاده

کارشناسی آموزش ابتدایی

سمیه امین نژاد

کارشناسی آموزش ابتدایی

مسعود محمودیه

کارشناسی علوم تربیتی