ارزیابی شبکه های توزیع آب روستایی با استفاده از عوامل طراحی هیدرولیکی (مطالعه موردی : روستای منصورآباد لارستان)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 43

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CNRE07_049

تاریخ نمایه سازی: 27 فروردین 1403

Abstract:

عملیات آبرسانی و توزیع آب به روستاها در مراحل مختلف طراحی ، بهرهبرداری و بازسازی دارای معیارهای مختلفی جهت تصمیم گیری و انتخاب گزینه برتر می باشند. لذا در این تحقیق به ارزیابی طرح توزیع آب در روستای منصورآباد لارستان با استفاده از مدل تحلیل هیدرولیکی پرداخته شده است . ابتدا با استفاده از نرم افزار تحلیل هیدرولیکی مناسب ، به تحلیل سناریوهای بهبود (۴ سناریو) با هدف برآورده نمودن عوامل و معیارهای اصلی طراحی شبکه های توزیع آب شامل قابلیت انعطاف پذیری ، قابلیت اطمینان و کمینه کردن هزینه های اقتصادی پرداخته شد. سپس اقدام به انتخاب بهترین سناریو جهت بهینه سازی بهرهبرداری از شبکه آبرسانی گردید. در نهایت سناریو انتخاب شده با استفاده از داده های شبکه توزیع نمونه مورد ارزیابی قرار گرفت . نتایج نشان دهنده کارایی این روش جهت ارزیابی پروژه های توزیع آب می باشد.

Authors

مجتبی خلیلی زاده

استادیارگروه مهندسی عمران دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه آزاداسلامی واحدلارستان