سرعت جریان در حین تحکیم شعاعی باطله دوغابی معدن مس سونگون تحت پیش بارگذاری خلا

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 43

This Paper With 29 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIRAEG-16-3_003

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

ارزیابی سرعت جریان در یک محیط متخلخل همواره یکی از مسائل حائز اهمیت در مهندسی ژئوتکنیک است. باطله های معدنی با رطوبت بالاتر از حد روانی به شکل دوغاب قابلیت فشردگی زیادی دارند و برای ذخیره سازی مناسب آن ها در مخزن سد باطله به یک روش بهسازی مانند پیش بارگذاری خلا نیاز است. مطالعه حاضر، به بررسی آزمایشگاهی تاثیر رطوبت نمونه و شدت فشار مکش اعمالی بر تغییرات زمانی سرعت جریان در محیط پرداخته است. آزمون ها بر روی نمونه های اشباع مصالح باطله ریزدانه مربوط به معدن مس سونگون انجام می شود. نتایج نشان می دهند که نمودارهای حجم آب تخلیه شده و کرنش قائم نمونه ها با تقریب بسیار خوبی از یک تابع نمایی بر حسب زمان پیروی می کند. با فرض برقراری جریان دارسی در مصالح آزمون، روابطی برای تعیین سرعت جریان بر اساس دو رویکرد نرخ تخلیه آب منفذی و نرخ کرنش قائم نمونه ها ارائه می شود. سپس، به مقایسه نتایج حاصل از دو رویکرد در محاسبه سرعت جریان و تفسیر مشاهدات آزمایشگاهی پرداخته می شود. نتایج همچنین نشان می دهند که با افزایش رطوبت نمونه و فشار مکش، سرعت جریان افزایش پیدا می کند. علاوه بر آن، پیش بارگذاری خلا تا دستیابی نمونه ها به یک نسبت تخلخل معین ادامه پیدا می کند. در ادامه، یک رابطه نوین برای محاسبه متوسط درجه تحکیم لایه بر اساس نسبت سرعت جریان پیشنهاد می شود و سرانجام، رابطه پیشنهادی با تخمین مقدار ضریب قابلیت فشردگی حجمی برای داده های مطالعه حاضر به کمک آزمون ادئومتری و یک پروژه بهسازی پیش بارگذاری خلا در ساحل دالیان چین با دقت بسیار خوبی صحت سنجی می شود.

Authors

علی احمدی

گروه مهندسی عمران. دانشکده مهندسی. دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد. ایران