آموزش روش های مختلف استخراج اسانس حاصل از گیاه آویشن کوهی و مطالعه خواص آنتی اکسیدانی اسانس های حاصله

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 60

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CHEDU-6-1_006

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

روغن اسانسی گونه ای از آویشن کوهی، که به سه روش اسانس گیری شده است، در روش اول با تقطیر آب اسانس گیری شده و ترکیبات متشکله به کمک کروماتوگرافی گازی توام با طیف سنج جرمی GC/MS بررسی و شناسایی گردید که ترکیبات اصلی گیاه لینالول ۷۵/۲۴%، آلفاترپینول ۴۵/۱۱%، لیمونن ۱۳/۹% و ترنس - بتا- اسیمن ۵۲/۷% می باشد که بیشترین سطح زیر پیک ها را نشان می دهد. در روش دوم با دستگاه ماکرویو بدون حلال اسانس گیری شده و ترکیبات متشکله به کمک گروماتوگرافی گازی توام با طیف سنج جرمی GC/MS بررسی و شناسایی گردید که ترکیبات اصلی گیاه  لینالول ۳۲/۳۰%، آلفا ترپینول ۱۲/۱۴%، لیمونن ۳۸/۱۱% و نرولیدول ۸۵/۹% می باشد. در روش سوم از روش ترکیبی فراصوت و تقطیر با آب اسانس گیری شده و ترکیبات متشکله به کمک گروماتوگرافی گازی توام با طیف سنج جرمی GC/MS بررسی و شناسایی گردید که ترکیبات اصلی گیاه  لینالوول ۴۵/۲۳%،۱و۸ سینئول ۹۸/۱۳%، آلفا-ترپینول ۴۹/۱۲% و ترنس-بتا- اسیمن ۲۶/۶% می باشد. در هر سه روش بیشترین درصد مربوط به منوترپن اکسیژن دار می باشد که در کلیونجر۴۲%، در ماکرویو ۵۹/۸۷% و در تیمار با فراصوت ۵۰/۳۸% است. سپس با توجه به استخراج اسانس در هر یک از روش ها و درصد فراوانی آن ها، خاصیت آنتی اکسیدانی اسانس های بدست آمده با روش رادیکال آزاد با آزمون DPPH سنجیده شد که این روش با توجه به حلال غیرسمی آن و زمان بازدارندگی آن انتخاب گردید و بهترین درصد بازدارندگی مربوط به روش استخراج ماکرویو با ۵/۵۴% و روش کلیونجر با۴۰% در غلظت ppm۵ می باشد.

Keywords:

Authors

جعفر همتی

کارمند رسمی اداره کل آموزش وپرورش استان البرز

محمد هادی گیویان راد

دانشیار گروه شیمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران. ایران.