بررسی تزئینات گیاهی در کاشیکاری معماری ایران (نمونه موردی : مسجد کبود تبریز)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 71

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_0294

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

در دورههای گذشته شاهد ساخت مساجدی با تزئینات بینظیر بوده ایم که حالتی عرفانی و آرامشی درونی را به انسان هدیه میکردند . از مساجدی که بدین سبک ساخته شده اند، میتوان مسجد کبود تبریز که در زمان حکومت قراقویونلوها بنا شده و به فیروزه اسلام مشهور است را نام برد. تزئینات کاشی کاری این مسجد شامل نقوش هندسی و گیاهی با طرحهای متنوع است که هرکدام به نوبه خود به دلیل دارا بودن ویژگی های خاص موجب درخشش این بنا در طول تاریخ شده اند. بخش بزرگی از تزئینات معماری ایران را نمادها و نظامهای مفهومی و استعاری مربوط به گیاهان تشکیل می دهد. در این پژوهش سعی برآن بوده که با توجه به این تزئینات و مفهوم هر گیاه و نقش آن به تحلیل و بررسی بیشتر تزئینات گیاهی بکار رفته در مسجد کبود تبریز پرداخته شود. نتایج حاکی از آن است که نگارههای گیاهی مسجد کبود با مضامین مذهبی و عقاید اسطورهای ایران در ارتباط بوده و هنرمند ایرانی درک و برداشت خود را از آفرینش و خالق آن، به واسطه رمز و نماد در کاشی کاری و تزئینات گیاهی نشان داده و آن را ارائه نموده است .

Authors

هاله دلگاری

دانشجوی کارشناسی معماری، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی رشدیه تبریز

علیرضا ملک زاده

دانشجوی ارشد،موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی رشدیه تبریز

سیدکمال هاشمی

استادیار،موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی رشدیه تبریز