نقش تعالیم اسلامی در شکل گیری فضاهای مذهبی شهر تبریز، نمونه موردی مسجد کبود و میدان و مسجد صاحب الامر

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 56

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_0305

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

پس از ورود اسلام به ایران، تعالیم اسلامی رفته رفته در روح و جان ایرانیان نفوذ کرده و در تمام عرصه های زندگی و فرهنگ آنان و علی الخصوص در معماری این مرز و بوم نمود یافته است . این مقاله بر آن است که این مفاهیم را در حد وسع خود شناسایی نموده و تاثیر آن را در شکل گیری معماری مذهبی شهر تبریز بررسی نماییم . لذا به روش تحلیلی توصیفی به تحلیل تعالیم و مفاهیم پرداخته و مفاهیم استخراج شده در دو بنای قدیمی شهر تبریز به صورت موردی بررسی می شود. بناهای موردی انتخاب شده مسجد کبود و میدان و مسجد صاحب الامر انتخاب گردید تا به لحاظ قدمت به قدیمی ترین بناهای مذهبی موجود استناد شود. در بررسی نمونه های موردی این نتیجه حاصل گردید که مفاهیم اسلامی که در فرهنگ مردم ایران نفوذ کرده است ، در شکل گیری معماری مذهبی مردم نیز کاملا نمود و ظهور یافته و صرف تقلید شکلی از معماری سایر کشورهای اسلامی را نداشته است .

Authors

سیدکمال هاشمی

مدرس موسسه آموزش عالی رشدیه، تبریز، ایران.

صابر آزادان

دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی رشدیه، تبریز، ایران.

حمید پاشاپور

دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی رشدیه، تبریز، ایران.