بررسی نقوش هندسی در معماری بناهای مذهبی نمونه ی موردی مسجد کبود تبریز

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 20

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_0309

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

میل به نمایش شکوه سبب شده که انسان مصنوعاتدست خود را مزین و زیبا سازد. تزیین در معماری اسلامی ساختمان را همچون پوشش ، در برمی گیرد. تزیینات در معماری به عنوان عنصر مکمل به معماری ، جایگاه برجسته ای را در معماری اسلامی ایفا می کند. یکی از تزیینات معماری ، هنر تزئینات در معماری مساجد می باشد. در معماری اسلامی ، مسجد مجموعه ای از هنرهای گونان است و تزیینات آن، جایگاه تجلی هنر اسلامی است . تجلی انوار حق در عالم هستی و کائنات، به وسیله هنرمند مسلمان در معماری جلوه گر شده است . این شیوه بخصوص پس از اسلام به فراوانی در معماری بناها به کار گرفته شده است و در بین ابنیه های سنتی ایران مسجد مناسب ترین مکان برای چنین هنرنمایی هایی بوده است . مسجد کبود یکی از آثار ارزشمند و باعظمت ایران و متعلق به دوره ی قراقویونلو و به سبک آذری در تبریز بنا گردیده است ، که از دیرباز جایگاه والایی در میان مردم شهر و رهگذران داشته است . روش تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده و سعی شده در آن بامطالعات میدانی و حضور در محدوده مورد مطالعه و بررسی اسناد تصویری و نمونه ی موردی و تحلیل و مقایسه آنها، در نهایت به پژوهش انجامیده. در این پژوهش اول به بررسی نقوش هندسی و انواع آن پرداخته و در مرحله ی دوم نقوش هندسی به کار رفته در مسجد کبود را شناسایی و بررسی کرده ایم .

Authors

سیدکمال هاشمی

دکترای معماری منظر، گروه معماری، مدرس موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی – غیر دولتی رشدیه تبریز

نیکسا یاسمی

دانشجوی ارشد مهندسی معماری، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی رشدیه، تبریز، ایران

مریم اصولی

داشجوی ارشدمعماریموسسه آموزش عالی غیرانتفاعی–غیردولتی رشدیه, تبریز