توزیع فضایی کاربری های شهری و تناسب آن با ساکنان نواحی شهری براساس عدالت فضایی (مطالعه موردی منطقه ۴ شهرداری شیراز)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 24

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_0477

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

دستیابی به عدالت فضایی در توزیع خدمات شهری ، جهت تخصص عادلانه هزینه های اجتماعی و برابری استفاده از ظرفیت های محلی ، یکی از اهداف مهم برنامه ریزان شهری است . بر هم خوردن توازن جمعیتی که مهم ترین ریشه های آن، مهاجرت های درون و برون شهری ، تراکم بیش از حد کاربریها در مناطق خاص اند، می تواند فضاهای شهری را فضاهایی متناقض با عدالت اقتصادی و اجتماعی نماید. با توجه به اینکه خدمات شهری به مثابه ی نوعی کالای عمومی محاسبه میشود که برآورد و مکانیابی صحیح آنها در حوزه مدیریت شهری است ؛ بنابراین نمیتوان بخشی از جامعه شهری را از آن محروم کرد. محرومیت از این خدمات یا دسترسی به آنها با هزینه بیشتر، توان و امکانات بخشی از جامعه را که معروض این بیعدالتی شده است در یک رقابت نابرابر مستحیل میکند. در این پژوهش تلاش بر این بوده که با توجه به اهمیت عدالت فضایی ، با رویکردی توصیفی - تحلیلی در یک فضای علمی ، نقش عدالت فضایی در شهرها از نقطه نظر توزیع خدمات شهری در منطقه چهار کلان شهری تهران مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا پس از مرور مفاهیم و نظریات مرتبط ، به بررسی این نقش پرداخته شده که در نهایت پر اهمیت بودن موضوع نتیجه ای است که برا این پژوهش می توان عنوان کرد.

Authors

زهرا نجمی فشتمی

کارشناسی مهندسی تکنولوژی معماری

علی اکبر شیعتی

کارشناسی ارشد عمران.مدیریت ساخت