بررسی کارایی طراحی داخلی با رویکرد معماری سبز در مراکز روانپزشکی (مورد مطالعه :بیمارستان روانپزشکی روزبه )

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 36

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_0531

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

امروزه کیفیت ارائه خدمات درمانی در جوامع مختلف بسیار مورد توجه قرارگرفته است . با توجه به ورود ارکان مختلف توسعه ی پایدار در طراحی و معماری ، تاثیر رویکرد طراحی سبز و بررسی تاثیر محیط بر روی سلامت انسان و همچنین تاثیر رنگ ها و عناصر طراحی در بیمارستان روان درمانی و بیماران آن نیز مورد توجه قرار گرفته است . در واقع سعی شده است تا با ایجاد فضایی مثبت و آرامش بخش علاوه بر بهبود عملکرد کلی بیمارستان بر روی عملکرد پزشکان، کارکنان و ایجاد روحیه در بیماران و همراهانشان ارتقاء کیفیت محیطی و روند بهبود را نیز بهبود بخشید. رویکرد طراحی سبز از این رو از اهمیت زیادی برخوردار است . با توجه به گسترش شهر نشینی و ازدیاد آلودگی های صوتی و بصری و تنش های شهری ، بیماری های جسمی همچون بیماری های قلبی و عروقی و بیماری های روحی و روانی همچون اضطراب و افسردگی در حال افزایش هستند، بنابراین باید توجه هرچه بیشتر بر روی پیشگیری و سپس درمان گام برداشت . بیمارستان روزبه جزء یکی از مهمترین بیمارستان های روان درمانی تهران به شمار می رود که به بررسی شرایط این بیمارستان پرداخته شده و همچنین پیشنهاداتی در جهت بهبود عملکرد این بیمارستان و دیگر بیمارستان های روان درمانی / روانپزشکی با رویکرد بازطراحی فضایی و اجرای معماری سبز ارائه شده است .

Authors

کامران رضائی زاده مهابادی

مدرس گروه معماری و شهرسازی، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه ایوان کی، شهر ایوانکی ، سمنان، ایران

بهار حمزه ئی

دانشجوی معماری داخلی، گروه معماری و شهرسازی، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه ایوان کی، شهر ایوانکی ، سمنان، ایران