بررسی چالش های بحران هویت در معماری و شهرسازی معاصر ایران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 20

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_0743

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

معماری ایران برای باز یافتن جایگاه ویژه خود راه دشواری پیش رو دارد، زیرا با جامعه ای در حال تحول روبروست که جریان های صنعتی شدن، جهانی شدن و شبکه ای شدن را تجربه می کند. هنر و معماری در چنین موقعیتی نقش موثری در بازتعریف هویت (زمانی که بحران هویت بزرگترین چالشی است که انسان با آن مواجه است ) خواهند داشت . گذار از جامعه سنتی به مدرن و جامعه مدرن به شبکه ای در تمامی دنیا در حال بروز است و تاثیرات مطلوب و نامطلوب خود را بر جوامع می گذارد. در سال های اخیر انتقادات زیادی در این خصوص انجام گرفته ، ولی بیشتر در زمینه نقد و شکایت از وضعیت موجود بوده و کمتر به مسائل ریشه ای ، ارائه راهکار و همچنین عمل نمودن به راهکارها از سوی جامعه صورت گرفته است .لذا این تحقیق در نظر دارد تا هویت را در معماری و شهرسازی کشور بررسی و تحلیل نماید و پس از بیان چالش های اساسی پیش رو در این خصوص ، راهکارهایی جهت برون رفت از وضعیت موجود و برگشتن به همان شکوه معماری و شهرسازی سابق ایرانی ارائه نماید. پژوهش حاضر ابتدا با روش ”توصیفی ” اقدام به جمع آوری داده های لازم درخصوص بحران هویت و چالش های پیش روی آن در معماری و شهرسازی معاصر ایران نموده و سپس در روشی ”تحلیلی ” این داده ها به اطلاعات مفید برای بررسی ، ارائه راهکار و پیشنهادات جهت خروج از این بحران ، تبدیل شده است . لذا نتایج این تحقیق می تواند مورد استفاده معماران ، شهرسازان ، برنامه ریزان شهری و تمامی سازمان های مربوطه از قبیل شهرداری ها، وزارت مسکن و شهرسازی و...قرار گیرد.

Keywords:

هویت , بحران هویت در معماری و شهرسازی , معماری معاصر ایران

Authors

سپیده نوری

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه معماری دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاداسلامی همدان ایران

رضا عریانی نژاد

استادیارگروه معماری دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاداسلامی همدان ایران