بررسی تاثیر وام های خرد بر سطح درآمد افراد و خروج از فقر: رویکرد شبیه سازی عامل بنیان

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 39

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_INDU-14-1_004

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

مقدمه و اهداف: تامین مالی خرد به عنوان استراتژی غالب فقرزدایی با هدف ایجاد کسب و کارهای خرد و رهایی از فقر، به افراد فقیر خدمات مالی ارائه می دهد. این پژوهش تاثیر بکارگیری وام های خرد بر رشد درآمد افراد و خروج آنها از خط فقر را مورد بررسی قرار می دهد. همچنین با توجه به کمک مالی به صندوق تامین مالی خرد، تغییر در میزان کمک مالی و تاثیر آن در خروج افراد از خط فقر مورد بحث قرار می گیرد. بعلاوه تاثیر بازاریابی و افزایش احتمال فروش به عنوان خدمات مکمل تامین مالی خرد، در رشد درآمد مورد بررسی قرار می گیرد. لذا این پژوهش تاثیر ارائه وام های خرد صندوق تامین مالی بر سطح درآمد افراد و خروج آنها از خط فقر را با در نظر گرفتن دو سیاست تغییر تعداد سال های کمک مالی به صندوق و افزایش احتمال فروش مورد بررسی قرار می دهد.روش ها: در صندوق های تامین مالی خرد، نحوه تامین منابع، شیوه اعتباردهی، شرایط متفاوت وام دهی و همچنین تعاملات بین افراد، نحوه عضویت آنها و تاثیرگذاری بر دریافت وام، فضای پیچیده ای را ایجاد می کند. ویژگی ها و رفتارهای ناهمگون افراد و همچنین تعاملات بین آنها در محیطی پویا، موجب پدید آمدن رویدادهای پیچیده ای می شود که استفاده از رویکرد شبیه سازی عامل بنیان می تواند به درک و مدل سازی آن کمک کند. مدل سازی و شبیه سازی عامل بنیان یک دیدگاه عاملی و یک رویکرد شبیه سازی از مجموعه ای از عوامل خودمختار، مستقل و تصمیم گیرنده است که به طور گسترده ای با هم در ارتباط بوده و تلاش می کند تا با مدل سازی رفتار عناصر فردی، نتایج نهایی سیستمی را بررسی کند. در این پژوهش از رویکرد شبیه سازی عامل بنیان استفاده شده است.یافته ها: نتایج شبیه سازی نشان می دهد ارائه وام خرد سبب افزایش درآمد افراد گردیده و امکان خروج از فقر مطلق را برای اکثر افراد فراهم می‎ آورد. در این تحقیق نرخ بهره را صفر لحاظ کردیم، نتایج نشان داد که موجودی صندوق مبتنی پس انداز و بازپرداخت اقساط می تواند افزایش می یابد بطوریکه تعداد وامهای پرداخت شده حتی در سیاست ۲ سال کمک مالی نیز روندی افزایشی داشته است. از این رو با ارائه وامهای خرد بدون بهره و حتی محدودیت در مدت زمان کمک، می توان صندوق تامین مالی خرد پایدار ایجاد نمود. همچنین سیاست تغییر تعداد سالهای کمک مالی به صندوق و افزایش سالهای کمک از سه سال به چهار سال تاثیر بسزایی در افزایش درآمد افراد ندارد و صندوق بر اساس پس انداز و دریافت بازپرداخت اقساط، امکان ادامه فعالیت خواهد داشت، اما افزایش تعداد سال های کمک سبب می گردد تعداد وا م های بیشتری به افراد عضو ارائه گردد بطوریکه در سیاست ۲ و ۳ و ۴ سال کمک مالی به صندوق تعداد وامهای پرداخت شده به ترتیب برابر با ۱۵۵، ۲۲۱ و ۲۷۸ مورد می باشد. همچنین نتایج مدل سازی سیاست افزایش احتمال فروش در رشد درآمد و خروج از فقر نشان داد که در سناریو با احتمال فروش ۸۰ درصد، درآمد افراد و تعداد افراد بالای خط فقر نسبت به سناریو احتمال فروش ۶۰ درصد، بسیار بیشتر است. در مجموع بررسی سیاست های تغییر تعداد سال های کمک مالی به صندوق و تغییر احتمال فروش نشان داد که کمک مالی بیشتر به صندوق، منجر به درآمد بیشتر افراد و خروج بیشتر آنها از خط فقر نمی گردد، بلکه آنچه باعث درآمد بیشتر می گردد کمک به بازاریابی و فروش بیشتر محصول است.نتیجه گیری: کاهش تعداد سالهای کمک به صندوق و بکارگیری منابع مالی آزاد شده ناشی از آن در جهت ایجاد بازار و افزایش احتمال فروش، سبب اثربخشی بیشتر سیاستهای فقرزدایی می گردد. به عبارتی چنانچه منابع کمک های مالی در راستای ایجاد بازارهای تضمینی و یا شکل دهی بازارهای دائمی برای افراد عضو صندوق صورت پذیرد، نسبت به افزایش سالهای کمک به صندوق، اثر اهرمی بیشتری جهت درآمدزایی و افراد ایجاد می نماید.

Keywords:

Authors

محمدرضا صادقی مقدم

دانشیار، دانشکده مدیریت صنعتی و فناوری، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

مهدی قربانی

استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

مهسا سلطانی نشان

دکتری، دانشکده مدیریت صنعتی و فناوری، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

مهرداد حمیدی هدایت

دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت صنعتی و فناوری، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • A collection of poverty monitoring reports (۲۰۲۲). Report No. ۱۱۹. ...
 • Aghion, A., & Morduch, J. (۲۰۰۳). Microfinance Beyond Group Lending. ...
 • Asgharizadeh, E., Sadeghi Moghadam, M.R., Safari, H., & Soltani Neshan, ...
 • Badakhshan, E., Pishvaee, M.S., & Sahebi, H. (۲۰۱۶). A simulation-based ...
 • Banerjee S.B., & Jackson, L. (۲۰۱۷). Micro-finance and the business ...
 • Bhatt, N., & Tang, Sh. (۲۰۰۱). Delivering Microfinance in Developing Countries: ...
 • Bourhime, S., & Tkiouat, M. (۲۰۱۸). Rethinking Microfinance in a ...
 • Das, S.K., & Bhowal, A. (۲۰۱۳). Impact of self-help group ...
 • Farahbakhsh, M., Mahmoud Modiri, M., Khatami Firozabadi, S.M.A., & Pour ...
 • Global Issue. Ending poverty. (۲۰۱۸) Available from: https://www.un.org/en/global-issues/ending-poverty ...
 • Helms, B. (۲۰۰۶). Access for All: Building Inclusive Financial Systems. ...
 • Joshi, M.Y., Flacke, J, & Schwarz, N. (۲۰۲۰). Do microfinance ...
 • Khaki, N. (۲۰۰۹). Poverty redusction and Microfinanace case study: Keshavarzi ...
 • Khandker S.R. (۲۰۰۵). Micro-finance and poverty: data from Bangladesh. World ...
 • Khosravi Nezhad, A.K. (۲۰۱۲). Estimating poverty and poverty indicators in ...
 • Kraemer-Eis, H., Lang, F. (۲۰۱۲). The importance of leasing for ...
 • Lal, S., Kumar, D., & Murtaza Gh. (۲۰۲۳). Impact of ...
 • Ledgerwood, J. (۱۹۹۹). Microfinance handbook: An institutional and financial perspective. ...
 • Macal, C.M., & North, M.J. (۲۰۰۸). Agent-based modeling and simulation: ...
 • Maeenuddin, Shaari Abd, H., Padzil Mohd, H., & Annuar MD, ...
 • Morduch, J. (۱۹۹۹a). Between the Market and State: Can Informal ...
 • Morduch, J. (۱۹۹۹b). The Microfinance Promise. Journal of Economic Literature ...
 • Morduch, J. (۲۰۰۰). The Microfinance Schism . World Development Journal ...
 • Ozdemir, M., Savasan, F., & Ulev, S. (۲۰۲۳). Leveraging financial ...
 • Rashid, S., Yoon, Y., & Kashem, S.B. (۲۰۱۱). Assessing the ...
 • Saqalli, M., Gerard, B., Bielders, Ch., & Defourny, P. (۲۰۱۱). ...
 • Singh, P.K., & Chudasama, H., (۲۰۲۰). Evaluating poverty alleviation strategies ...
 • Statistics report, ۲۱ Microfinance Statistics You Need to Know. (۲۰۲۱). ...
 • Westover, J. (۲۰۰۸). The record of micro-finance: the effectiveness/ineffectiveness of ...
 • Wright, G. A. N. (۲۰۰۰). Micro-finance Systems: designing quality financial ...
 • Yunus, M., (۲۰۱۸). A world of three zeros: the new ...
 • نمایش کامل مراجع