پدیدارشناسی میانوار ها در کاربری مسکونی در دوران معاصر

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 12

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_0801

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

میانوارهای داخلی ، به عنوان یکی از اجزاء بسیار تاثیر گذار در طراحی ساختمانهای مسکونی هستند که از دید معماران معاصر تحت تاثیرات بسیاری قرار گرفته و تغییرات مهمی در نگرش و طراحی آنها را به همراه داشته است . طراحی میانوارها به عنوان یک هنر به حساب می آید و معماران معاصر با توجه به ارتباط فضای داخلی با زیبایی های هنری ، به ایجاد آثاری زیبا و تاثیرگذار می پردازند. این نگرش به طراحی ، ابعاد جدیدی از تجربه زندگی در فضاهای مسکونی را ایجاد می کند.یکی از چالش های مهم معماران در طراحی میانوارها، ایجاد تعامل و انسجام میان فضاهاست . میانوارها به عنوان اجزاء میانی درون ساختمان، نقشی مهم در خلق ارتباط و تنوع بین اتاقها و فضاها دارند. در دنیای معاصر، معماران در تلاش هستند تا در طراحی این اجزا، هویت فرهنگی محلی را با اندیشه های مدرن ترکیب کنند. این تعامل بین مفاهیم محلی و جهانی ، علاوه بر اینکه به حفظ ارتباط با سنت و فرهنگ منطقه ای کمک می کند بلکه در ایجاد فضاهایی با تعامل مثبت بین مدرنیته و سنت هدفمند تاثیر بسزایی دارد. میانوارها به عنوان عناصری پرچمدار به آینده نقش مهمی در مسیر تکامل معماری مسکونی ایفا می کنند. با استفاده هوشمندانه از فناوری ، توجه به جنبه های زیبایی و اهمیت محیط زیست ، طراحان معاصر سعی در ایجاد فضاهای مسکونی نوآورانه و متنوع دارند.با توجه به تحولات جاری و تغییر در نگرش معماران به میانوارهای داخلی ، مشاهده می شود که این عناصر در تعریف فضاهای مسکونی به یک نقش بیشتر از تنها تفکیک کننده تبدیل شدهاند. آینده معماری مسکونی با توجه به این تحولات، به سمت ایجاد فضاهای زیبا، هوشمند و هماهنگ با نیازهای ساکنان پیش می رود. در این مقاله با جمع اوری اطلاعات از سایت های معتبر و کتاب های مرتبط به بررسی نقش پدیدارشناسی میانوار ها در کاربری مسکونی پرداخته شده است .

Authors

تینا اقدامیان

دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه معماری ، واحد همدان ، دانشگاه ازاد اسلامی ، همدان ، ایران

رضا عریانی نژاد

استادیار ،گروه معماری ، واحد همدان ، دانشگاه ازاد اسلامی ، همدان ، ایران