ارزیابی خصوصیات مصالح هسته رسی ( مطالعه موردی سد باطله معدن مس تخت گنبد سیرجان)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 35

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_1212

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

سدهای خاکی نسبت به سدهای بتنی در برابر زلزله بیشتر مستعد تخریب می باشند. بررسی دقیق پایداری سدهای خاکی در برابر زلزله از پیچیده ترین مسایل در حوزه سازه های خاکی است . این پژوهش با هدف ارزیابی خصوصیات مصالح هسته رسی در سد باطله معدن مس تخت گنبد سیرجان انجام شده است . این تحقیق با استفاده از نرم افزار براساس مدل های الاستیک -پلاستیک (مور -کلمب )، مدل دانکن -چانگ (مدل هایپربولیک ) و تحلیل دینامیکی تغییرمکان ماندگار به روش نیومارک همچنین تنش در نقاط گرهی کف گوه، مقاومت برشی ومتعاقبا شتاب تسلیم هر گوه محاسبه شده است . نتایج نشان داد تغییر مکان ماندگار کمتر از ۵ سانتیمتر، نشان دهنده عملکرد مناسب و پایداری بسیار خوب سد در هنگام زلزله است . نتایج تحلیل های روش نیومارک (یک بعدی ) برای ۵۴۵ رکورد زلزله انتخابی ، نشان داد که در حالت تنش تسلیم g ۲/۰ (حالت شرایط واقعی )،تقریبا ۸۰ درصد مقادیر تغییر مکان ماندگار کمتر از ۵،۱ سانتیمتر و کل مقادیر آنها، کمتر از یک سانتیمتر می باشد که نشان دهنده پایداری بسیار خوب سد در هنگام زلزله است .

Keywords:

هسته رسی , مدل الاستیک - پلاستیک , مدل دانکن - چانگ , سد باطله معدن مس تخت گنبد سیرجان

Authors

حسین محمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی و مدیریت ساخت، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران

محسن محمدی زاده

استادیار گروه مهندسی عمران، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران