مقایسه عملکرد تخریب پیش رونده سازه فولادی با مهاربند معمولی و BRB تحت اثر انفجار

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 42

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_1607

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

امروزه با توجه به افزایش عملیات تروریستی در نظر گرفتن بارگذاری انفجاری در کنار دیگر پارامترهای طراحی ، یکی از مسائل مورد توجه مهندسان طراح سازه در دنیا می باشد. از آنجا که بارگذاری های انفجاری دارای پریودهای بسیار کوتاه در مقایسه با پریود طبیعی ساختمانها می باشد، ایجاد آسیب های عمومی و تحریک کلیت سیستم سازه بلافاصله بعد از این بارگذاری محتمل نبوده بلکه ایجاد آسیب های موضعی در اعضا به عنوان آسیب های محتمل شناخته شده است ، که این آسیب های موضعی خود می تواند مقدمات گسیختگی تدریجی را در سازه فراهم کند. مطالعه حاضر بر روی قابهای ؛ کمانش تاب (BRB) و مهاربند معمولی فولادی بر اساس روش مسیر بار جایگزین (حذف ستون) صورت گرفت و مدلسازی دقیق انفجار بر روی قابهای فولادی با استفاده از نرم افزار LS-DYNA انجام شد. در این پژوهش رفتار دو قاب فولادی ۵ طبقه تحت بار انفجاری معادل ۱۰۰ کیلوگرم TNT در فاصله ۱۰ متری از ستونهای سازه، در مدت زمان ۱۰۰ میلی ثانیه بررسی شد. نتایج حاصل از انفجار بر روی قابها، نشان داد که قاب با مهاربند BRB دارای عملکرد مناسبی تری است .

Authors

امیر سیاه منصور

کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه لرستان، خرمآباد، ایران