مطالعه رفتار استاتیکی غیر خطی هندسی در سازه گنبدهای فضاکار

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 47

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_1650

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

سازه های فضاکار (Space Structure) به دلیل نیازمندی بشر از گذشته دور تا حال در پوشش فضاهای وسیع ، از جمله سیستم هایی هستند که با قابلیت بالا در این زمینه همواره در مکانهای مختلف مانند ورزشگاهها، آمفی تئاترها، آشیانه های هواپیما، سالن های اجتماعات و نمایشگاهها مورد استفاده قرار گرفته و می گیرند. رفتار این سازه ها در مقابل بارهای وارده و از جمله ظرفیت باربری آنها به دلیل دارا بودن دهانه های بزرگ از مسائلی است که همواره مورد توجه محققان قرار گرفته است . در روند عادی در محاسبه معمولا رفتار سازه در محدوده الاستیک (Elastic Behavior) مورد توجه قرار می گیرد. در این مقاله سعی برآن شده است تا رفتار گونه ای از این نوع سازهها به نام سازههای گنبدی ] (Braced Dome)۱[ در محدوده رفتار کمانشی یعنی محدوده غیرخطی از لحاظ هندسی Geometrical Non-) (Linear Behavior تحت بارهای استاتیکی مورد بررسی قرار گیرد. به همین منظور مدلی کوچک از این نوع سازهها انتخاب و با بارگذاری مرحله به مرحله ، ظرفیت باربری آن تحت دو حالت یعنی "رفتار الاستیک خطی " و "رفتار غیرخطی از لحاظ هندسی (تغییر شکل های بزرگ "(Large Deformations مورد بررسی قرار گرفته است . هدف از این تحقیق مقایسه ظرفیت باربری این نوع سازهها از لحاظ رفتارهای مذکور می باشد که امید است زمینه ای تازه در استخراج ضرایب اطمینان در طراحی این نوع سازهها ایجاد نموده و نتایج آن در تدوین آیین نامه های تخصصی سازههای فضاکار مثمر ثمر واقع گردد.

Authors

حمیدرضا عزیززاده فروزی

گروه مهندسی عمران، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران