روشهای پاکسازی آفت کش ها از خاک به عنوان گروهی از آلایندههای آلی خطرناک

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 65

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_1737

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

آفت کش ها به عنوان بخش جدایی ناپذیر فعالیت های کشاورزی ، بواسطه خصوصیاتی نظیر مقاومت در مقابل تجزیه پذیری زیستی و نیمه عمر بالا، پیامدهای نامطلوبی بر محیط زیست دارند. تاکنون مطالعات وسیعی برای توسعه روشهای پاکسازی خاک از آلایندهها صورت گرفته است که به سه گروه فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی تقسیم بندی می شوند. هر یک از این روشها دارای مزایا و معایبی است که کاربرد آنها را برای شرایطی خاص محدود می کند. در این تحقیق ضمن معرفی آفت کش ها و منابع ورود آنها به محیط زیست ، مروری کلی بر روشهای فیزیکی و شیمیایی مورد استفاده برای پاکسازی خاک از آنها صورت گرفته است . در این راستا ضمن معرفی هر روش، به بررسی نقاط قوت و ضعف و محدودیت های آن پرداخته و نتایج مطالعات تعدادی از محققین در این زمینه ، در مقیاس آزمایشگاهی و میدانی ارائه می گردد. بطور کلی نتایج بیانگر عملکرد مطلوب روشهای فیزیکی و شیمیایی در پاکسازی خاکهای آلوده به آفت کش ها می باشد که روش مناسب بایستی متناسب با عواملی مانند هدف از پاکسازی خاک، نوع خاک، غلظت و نوع آفت کش ، محدوده گسترش آلاینده و شرایط محیطی انتخاب گردد.

Keywords:

آفت کش ها , آلودگی خاک , پاکسازی خاک , روشهای شیمیایی و فیزیکی

Authors

علی رضوانی

استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قا ین

اشکان شریف نژاد

کارشناس ارشد مهندسی عمران- محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود

حسین اسداللهی

دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران ، دانشکده مهندسی، دانشگاه بزرگمهر قائنات ، قا ین