موانع دستیابی به ساز و کار تسلیم ایده آل لرزه ای در قابهای خمشی بتن آرمه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 47

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_1744

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

رخدادهای لرزه ای نشان داده است که قابهای خمشی بتن مسلح دچار تغییرشکل های بزرگ و تشکیل مفاصل با الگویی متفاوت با ساز و کار ایدهآل می شوند. بدین معنی که مفاصل پلاستیک گاه در ستونها تشکیل می شوند و پراکندگی آنها نیز در کل سازه نیست و تنها بخش های محدودی ازقاب را در برمی گیرندو محل تشکیل مفاصل الزاما در انتهای تیرها نمی باشد. یکی از مشکلات عمده تشکیل مفاصل خمیری در ستونهاست . تشکیل مفاصل خمیری در ستونها نیز ناشی از چند عامل است . شاید اصلی ترین عامل آن اضافه مقاومت خمشی تیرها باشد. منشا اضافه مقاومت خمشی تیرها را باید در افزایش ابعاد آنها طی فرآیند طراحی و یا ساخت سازه، سخت شدگی کرنشی آرماتور طولی آنها و مشارکت دال جستجو کرد. عامل دیگر نیز اثر مودهای بالاست . تشکیل مفاصل خمیری غیرمعکوسشونده در تیرهایی با دهانه های بلند و یا تحت اثر بارهای ثقلی سنگین نیز می تواند منجر به تشکیل مفاصل خمیری در ستونها شود. دوران این تیرها طی چرخه های رفت و برگشت زمین لرزه به صورت تصاعدی جمع می شوند و ستونها را مجبور به همراهی و تحمل بخشی از تغییرشکل های بزرگ می کنند . در این مقاله چالش های موجود در روشهای متداول برای طرح شکل پذیر لرزه ای اشاره شده و بر ازنی بیشتر به مطالعه برای حل این مشکلات تاکید شده است .

Keywords:

قاب خمشی بتن آرمه , اضافه مقاومت خمشی تیر , مشارکت دال , اثر مودهای بالا , مفصل خمیری غیرمعکوس شونده تیر

Authors

سیدمحمدحسین کامل

دانشجوی دکتری مهندسی عمران-سازه، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

محمدصادق معرفت

استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه تهران