مطالعه پدیده قوس زدگی خاک در رمپ تونل ها

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 61

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_1766

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

هزینه های بالای گودبرداری باعث ایجاد انگیزهای برای مطالعه ی بیشتر بر روی سنگ و خاکها شده تا راهی برای کم کردن هزینه ها پیدا شود. یکی از این راهها پدیدهی قوسزدگی است . در پژوهش پیش رو با استفاده از روش حل عددی المان محدود و در فضای نرم افزار plaxis ۳D پس از صحت سنجی نرم افزار، به ساخت و تحلیل مدلهایی با مشخصات هندسی متفاوت پرداخته شده است . از جمله این متغییرهای هندسی فاصله بین شمع ها، عمق گود و طولگیرداری است . با توجه به آنالیزهای صورت گرفته ، فاصله ۵ تا ۶ برابری قطر شمع ، فاصله ای مناسب برای شمع ها جهت ایجاد قوس در فاصله میان شمع ها است (ملاحضات مربوط به جابه جایی در صورت وجود سازه یا تاسیسات در مجاورت گود باید برای هر پروژه لحاظ گردد). همچنین نشان داده شد با افزایش فاصله بین شمع ها، روند افزایش بیشترین جابه جایی تشدید می گردد. بررسی خروجی ها نشان داد که عمق قوس تشکیل شده در عمق گود کاهش می یابد .

Authors

محمدارشاد اسدپور

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

علی اکبر گلشنی

دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس،