روشهای بالقوه برا ی بهبود عملکرد بتن حاوی سنگدانه های بتن بازیافتی (RCA)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 32

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_1792

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

این مقاله مروری بر پتانسیل و چالش استفاده از سنگدانه های بتن بازیافتی RCA به عنوان جایگزین سنگدانه ها ی طبیعی NA در مخلوطهای بتن ی ارائه می دهد . استفاده از RCA در بتن ، با کاهش نیاز به باز کردن معادن سنگ دانه جدید، محیط زیست را حفظ می کند و میزان زباله ها ی ساختمانی که وارد محل دفن زباله می شوند را کاهش می دهد. ویژگی های RCA مانند وزن مخصوص، جذب و مقدار آلودگی موجود در آن به مقاومت و دوام بتن کمک می کند. کیفیت بتن بازیافتی به و یژگی های سنگدانه اصلی و شرایط بتن تخریب شده بستگ ی دارد. برخی محققان گزارش داده اند که استفاده از RCA خواص بتن را تنزل می دهد در حال ی که دیگران با موفقیت بتن RCA را با عملکردی منطبق با بتن معمولی NC تولید کرده اند. این مقاله علاوه بر تاثیر بتن RCA بر خواص بتن ، به معرفی تکنیک های متعددی برای بهبود عملکرد بتن RCA برای صرفه جویی در هزینه های گزارش شده در تولید بتن و توصیه ها ی مربوط به کاربرد بتن RCA نیز می پردازد.

Keywords:

Authors

ابوالفضل اصلانی کردکندی

گروه فنی و مهندسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

لیلی آزاده

دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه پیا م نور واحد بندرعباس