بررسی عوامل موثر در ارتقا بعد مردم، در شهر هوشمند (نمونه موردی شهر مشهد)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 21

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_2333

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

با وجود مزایای شمار شهر هوشمند پیاده سازی آن به عنوان کاری دشوار و پیچیده در نظر گرفته می شود. به همین دلیل بی بسیاری از شهرها در پیاده سازی شهر هوشمند با شکست مواجه میشوند بنابراین ارزیابی عمیق و اصولی عوامل تاثیر گذار آن ضروری می نماید. این پژوهش با هدف ارزیابی شهرداری مشهد در بعد مردم هوشمند است . همچنین هدف دیگر این پژوهش تعیین مهمترین عوامل تاثیرگذار بر ارتقا بعد مردم هوشمند در مشهد است . از این رو، با مرور ادبیات موضوع که به بررسی عوامل و چالشهای تاثیر گذار برای ارتقا بعد مردم شهر هوشمند می پردازد، عوامل موثر اصلی استخراج گردیده است . این عوامل شامل میزاد سواد و آگاهی تمایل به یادگیری مشارکت و اعتماد اجتماعی و خلاقیت و انعطاف پذیری میباشند برای تحقق اهداف تحقیق از روش ترکیبی - کمی پرسشنامه و کیفی مصاحبه که یکی از جنبه های نوآورانه این تحقیق به شمار میرود . نتایج پژوهش بیانگر آن است که شهرداری مشهد در قبال بعد مردم شهر هوشمند وضعیت مطلوبی نداشته و در مراحل ابتدایی گذار به سمت مفهوم شهر هوشمند می باشند. در این زمینه مهمترین عامل در ارتقا بعد مردم شهر هوشمند، تلاش برای یادگیری ارتقا خلاقیت شهروندان و مشارکت آنها در زندگی اجتماعی می باشد.

Authors

محمدمهدی شجاعی

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات – ت جارت الکترونیکی واحد الکترونیکی تهران دانشگاه آزاد اسلامی

مهناز رفیعی

استادیار گروه کامپیوتر واحد رامهرمز دانشگاه آزاد اسلامی