هنر و کشف حقیقت وجود در عصر تکنولوژی در اندیشه مارتین هایدگر

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 53

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_2376

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

Abstract:

فلسفه ی هنر اغلب با رویکرد زیبایی شناسی پیگیری شده است . هایدگر با این رویکرد مخالف است . چرا که به اعتقاد او نگاه زیبایی شناسان به هنر، اعمال مابدالعطبیعه در هنر است . مراد او از مابعدالطبیعه روشنگری است . او روشنگری را به عنوان یک جریان عقلی ، که با سوفسطاییان، سقراط و افلاطون آغاز شده، می داند. به زعم هایدگر همانطور که مابعدالطبیعه در شناخت ، موجودات را به نوعی تباهی می کشاند، این رویکرد به مقوله هنر نیز، در رسیدن به کنه آن عاجز است . از دیدگاه هایدگر مشخصه ی هنر، انکشاف یا رخداد حقیقت است . اهیمت نظریات او در این راستا است که به جای آنکه از هنر به حقیقت راه پیدا کند، از حقیقت به هنر راه یافته است . با این ملاحظات در این پژوهش سعی شده است تا به رسالت هنر که همان نجاتبخشی بشر در عصر عسرت بار تکنولوژیک کنونی است و به لزوم واکاوی محتوای این رسالت و شرح آن، از نگاه هایدگر پرداخته شود. و در نهایت به این دستاورد رسیده است که هنر نجات دهنده ی انسان از عصر عسرتبار کنونی حاصل از تفکر مابدالطبیعه به وجود آورندهی تکنولوژی و متعاقب آن خطر بی خانمانی است .

Authors

زینب عرب

دکتری فلسفه ی هنر